Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Irlanda

Përditësuar për herë të fundit më 9.11.2021
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

10,1 në orë paga minimale kombëtare
19,96 i kualifikuar
19,37 në orë i kualifikuar
17,97 në orë i kualifikuar
6,64 e rrogës për orë çirak
9,98 në orë çirak
14,97 në orë çirak
17,97 në orë çirak
14,52 punëtorët e pakualifikuar pa ndonjë përvojë në punët e ndërtimit

Rroga për kategori

I pakualifikuar

13,77 EUR në orë
Informacione
Tarifa e Dakordësuar në Rang Kombëtar për Punëtorët e Ndërtimit të Gradës D nuk parashikohet nga ligi

I kualifikuar

15,46 EUR 22,56 EUR në orë
Informacione
Tarifa e Dakordësuar në Rang Kombëtar nuk parashikohet nga ligi

Fillestarë / punëtorë të rinj në moshë

6,65 EUR 17,96 EUR në orë
Informacione
Tarifat e Çirakëve Mjeshtërve

Përditë

8 12 orë në ditë

Javore

39 40 orë

Jashtë orarit

4 orë në ditë
8 orë në javë

Pauzat

10:00
10 minuta

Dreka

Nga 13:00 13:30

Brenda Irlanda

Dieta e strehimit

181,6 EUR në javë në përputhje me udhëzimet për të ardhurat

Jashtë orarit

150 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

E parë 4 orë : 150 % e rrogës për orë
Pas 4 orë : 200 % e rrogës për orë

Punë të dielave

200 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Jo i detyrueshëm
Lejohet
200 % e rrogës për orë
Leja vjetore 1 kuota për festat e përvitshme

Punë me turne

Lejohet

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm

Numri i festave

23 ditë në vit
9 festat zyrtare

Festat zyrtare

9 ditë në vit
1 janar
17 mars
E Hëna e Pashkës
1 Maji
E Hëna e Parë e Qershorit
E Hëna e Parë e Gushtit
E Hëna e Fundit e Tetorit
25 dhjetor
26 dhjetor

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

200 në javë maksimumi 50 ditë në vit
Dëmtime/aksidente në punë 100 000 fondet shtesë të pensionit

Informacione Kontaktet

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Tel. 01-8586300
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Irlandisht, Polake