Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Greqia

Përditësuar për herë të fundit më 14.3.2017
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Rroga për kategori

I pakualifikuar

20 EUR në ditë

I kualifikuar

30 EUR në ditë

Specialist

30 EUR në ditë

Fillestarë / punëtorë të rinj në moshë

20 EUR në ditë

Profesionistë

40 EUR në ditë

Përditë

8 orë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

1,5 3 orë në ditë
7,5 15 orë në javë
30 60 orë në muaj

Pauzat

Midis 12:00 dhe 12:30
30 minuta

Jashtë orarit

10 12 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

15 EUR në ditë

Punë të dielave

75 % e rrogës për orë

Kuota për festat e përvitshme

3 herë në vit (prill-gusht-dhjetor) punëtorët marrin një bonus nga siguruesi

Festat zyrtare

10 ditë 2016
Dita e Vitit të Ri
6 janar
14 mars
25 mars
29 prill
E Hëna e Pashkës
Dita e Punëtorëve
Dita e marrjes në qiell
28 tetor
26 dhjetor

Kontributet e sigurimeve shoqërore

19,45 % e pagës

Taksa për të ardhurat

22 % 45 % në varësi të të ardhurave vjetore

Fondet shtesë të pensionit

6,67 % e pagës

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Informacione
Pasi vizitohet nga një mjek punëtori paguhet 50% të pagës për 3 ditët e para. Nga dita e 4-t e më pas paguajnë sigurimet

Dëmtime/aksidente në punë

Informacione
Pasi vizitohet nga një mjek punëtori paguhet nga sigurimet

Informacione Kontaktet

Federation of building & wood workers of Greece

Averof Str. No 25
Athens
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Greqisht