Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Finlanda

Përditësuar për herë të fundit më 17.5.2024
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Rroga për kategori

Profesionistë të rinj

14,74 EUR në orë
Informacione
Varet nga sektori, shih marrëveshjen kolektive në lidhje të dobishme

Profesionistë

16,23 EUR në orë
Informacione
Varet nga sektori, shih marrëveshjen kolektive në lidhje të dobishme

Profesionistë me përvojë

17,67 EUR në orë
Informacione
Varet nga sektori, shih marrëveshjen kolektive në lidhje të dobishme

Profesionistë me shumë përvojë

18,9 EUR në orë
Informacione
Varet nga sektori, shih marrëveshjen kolektive në lidhje të dobishme

Punonjës fillestarë

11,94 EUR në orë
Informacione
Varet nga sektori, shih marrëveshjen kolektive në lidhje të dobishme

Punonjës me përvojë pune minimale

13,45 EUR në orë
Informacione
Varet nga sektori, shih marrëveshjen kolektive në lidhje të dobishme

Përditë

8 orë me legjislacion kombëtar; akti i orëve të punës

Javore

40 orë

Jashtë orarit

250 orë në vit

Pauzat

Pushim

2 x 12 minuta

Dreka

30 minuta
Nuk paguhet

Kushte të veçanta

Informacione
Varet nga sektori, shih marrëveshjen kolektive në lidhje të dobishme

Brenda Finlanda

Dieta e udhëtimit

Mbi 5 km : 2,21 EUR në ditë
Mbi 10 km : 3,55 EUR në ditë
Mbi 20 km : 6,4 EUR në ditë
Mbi 30 km : 9,32 EUR në ditë
Mbi 40 km : 11,48 EUR në ditë
Mbi 50 km : 13,91 EUR në ditë
Mbi 60 km : 18,28 EUR në ditë
Mbi 70 km : 20,68 EUR në ditë
Mbi 80 km : 23,51 EUR në ditë
Mbi 90 km : 26,77 EUR në ditë
Mbi 100 km : 30,01 EUR në ditë

Dieta e vakteve

12,75 EUR në ditë 2024

Dieta e strehimit

I zbatueshëm - punëdhënësi duhet ta organizojë dhe ta paguajë

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

48 EUR në ditë 2023

Jashtë orarit

E parë 2 orë : 50 % me legjislacion kombëtar; akti i orëve të punës
Nga 3 orë : 100 %

Punë në mbrëmje

Lejohet : varet nga sektori në sektor, shih marrëveshjen kolektive

Punë natën

Varet nga sektori në sektor, shih marrëveshjen kolektive

Punë të shtunave

50 %

Punë të dielave

100 % në përputhje me ligjin

Punë gjatë festave

100 %

Punë me turne

Lejohet - varet nga sektori në sektor

Punë e rrezikshme

Kompensimi mund të arrihet me marrëveshje në nivel lokal

Pagë rezervë

I zbatueshëm
Varet nga sektori në sektor, shih marrëveshjen kolektive

Kuota për festat e përvitshme

18,5 % e rrogës bruto
Para lejes vjetore

Përbërës të tjerë të pagës

I zbatueshëm
Informacione
Një element personal page është gjithnjë i pagueshëm plus kuotës së çdo ore bazuar në shkallën e pagesës Një element page më vete prej 7.7% do të përfshihet në çdo pagesë të pagës për të kompensuar punën gjatë festave zyrtare

Tjetër

Informacione
Kompensim papunësie kur nuk është bërë punë gjatë ditëve jashtëzakonisht të ftohta

Numri i festave

24 30 ditë në vit
Informacione
Ligji për pushimet: 24 gjatë verës, 6 gjatë dimrit

Festat zyrtare

10 ditë në vit
Dita e Vitit të Ri (1 jan.)
Dita e Ujit të Bekuar (6 janar)
E Premtja e Mirë
Dita e Pashkës
15 maj
Dita e Ngjitjes në Qiell
Pragu i Festës së Mesit të Verës
Dita e Pavarësisë (6 dhjetori)
Pragu i Krishtlindjeve
Dita e Krishtlindjeve

Kontributet e sigurimeve shoqërore

2,43 % për sëmundje dhe papunësi
7,15 % për pensionet për personat nën 53 vjeç
8,65 % për pensionet për personat mbi 53 vjeç

Taksa për të ardhurat

Është progresive në varësi të të ardhurave

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Ditë 28 56 : 100 %

Dëmtime/aksidente në punë

Ditë 28 56 100 % në varësi të gjatësisë së karrierës së punës

Informacione Kontaktet

Rakennusliitto

PO Box 307
FIN-00531 Helsinki
FINLAND
Tel. + 358 (0) 20 77 4003
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Suedisht, Finlandisht, Estonisht