Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Turqia

Përditësuar për herë të fundit më 12.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Lira turke (TRY)

Paga minimale bruto

2 029,5 TRY në muaj
Informacione
E vlefshme deri më 31.12.2018. Përcaktohet të paktën çdo dy vjet nga Komisioni i Përcaktimit të Pagës Minimale që përbëhet nga 10 anëtarë nga organizatat shtetërore, të sindikatave dhe të punëdhënësve.

Rroga për kategori

I pakualifikuar

9,06 TRY 9,29 TRY në orë
Informacione
Rroga varion në varësi të llojit të detyrës, nivelit të aftësive, makinerive të përdorura etj.

I kualifikuar

9,49 TRY 12,26 TRY në orë
Informacione
Rroga varion në varësi të llojit të detyrës, nivelit të aftësive, makinerive të përdorura etj.

Specialist

Operues makinerie
12,85 TRY 15,66 TRY në orë
Informacione
Rroga varion në varësi të llojit të detyrës, nivelit të aftësive, makinerive të përdorura etj.

Përgjegjës

15,82 TRY 16,85 TRY në orë
Informacione
Rroga varion në varësi të llojit të detyrës, nivelit të aftësive, makinerive të përdorura etj.

Përditë

7,5 9 orë në ditë

Javore

45 orë në javë
Informacione
Ndarja e 45 orëve të kohës javore të punës në 5 ose 6 ditë përcaktohet nga punëdhënësi në përputhje me dispozitat e legjislacionit.

Jashtë orarit

Koha e përgjithshme e punës nuk mund t’i kalojë 11 orë në ditë
Koha e përgjithshme e punës nuk mund t’i kalojë 270 orë në vit
Informacione
Përcaktohet me ligj.

Pauzat

15 minuta (më pak se 4 orë punë)
30 minuta (4 orë deri > 7.5 orë punë
60 minuta (më shumë se 7.5 orë punë)
Informacione
Përcaktohet me ligj.

Kushte të veçanta

Maksimumi 7,5 orë në ditë
Informacione
Çdo lloj saldimi mbrojtës me gaz, saldim nën pluhur, saldim elektrik dhe me oksigjen.

Punë nën tokë si ndërtim kanalizimesh dhe tunelesh.

Proceset niveli i zhurmave të të cilave i tejkalon 85 dB (A).

Punë që kërkohet të bëhet në ajër të kompresuar nën ujë (deri në 20 metra thellësi ose nën presion 2 kg / cm2 ) përfshirë kohën e harxhuar në hyrje, në dalje dhe tranzit.

Punë në vende pune ku ka prani të pluhurit që shkakton pneumokoniozë.

Brenda Turqia

Dieta e udhëtimit

Nëse punëtori banon pranë, i sigurohet ose i rimbursohet udhëtimi. Nuk ka zbritje nga rroga.

Dieta e vakteve

15 TRY 17 TRY në ditë
Informacione
Nëse punëtori banon në ambientet e punëdhënësit i sigurohen vaktet. Nuk ka zbritje nga rroga.

Nëse punëtori banon në shtëpinë e vet, por punon jashtë orarit/natën i sigurohen vaktet. Nuk ka zbritje nga rroga.

Nëse punëtori banon në shtëpinë e vet, mund të zbatohet dieta e vakteve.

Dieta e strehimit

Nëse punëtori nuk mund të bëjë vajtje-ardhje në shtëpinë e vet, i sigurohet strehimi. Nuk ka zbritje nga rroga.

Jashtë orarit

Lejohet - kërkohet miratimi i punëtorit.
50 % e rrogës për orë

Punë natën

Lejohet - kërkohet miratimi i punëtorit.
Nga 20:00 06:00
Maksimumi 7,5 orë në ditë
Rroga përcaktohet nga kontratat individuale ose marrëveshjet kolektive të negociuara.

Punë të dielave

Lejohet - kërkohet miratimi i punëtorit.
150 % e rrogës në ditë
Informacione
Konsiderohet ditë e plotë pune pavarësisht se sa orë pune janë bërë.

Punë gjatë festave

Lejohet - kërkohet miratimi i punëtorit.
100 % e rrogës në ditë

Punë me turne

Lejohet
Maksimumi 7,5 orë në ditë
Maksimumi 2 javë turne radhazi natën
15 % e rrogës për orë

Përbërës të tjerë të pagës

Përcaktohet me ligj.
152,21 TRY 258,76 TRY në muaj e kuotës minimale të jetesës
Përcaktohet nga marrëveshja kolektive e negociuar YOL-IS
Bonusi paguhet çdo vit : 120 x 100 % e rrogës në ditë
850 TRY në rast se punëtori martohet
450 TRY për çdo fëmijë që i lind punëtorit
450 TRY në rast vdekjeje të bashkëshortes/fëmijës së punëtorit
250 TRY në rast vdekjeje të njërit prej prindërve të punëtorit
2 000 TRY shpenzimet e funeralit për familjen e punëtorit në rastin e vdekjes së punëtorit nga shkaqe natyrale jashtë ambienteve të punëdhënësit

Tjetër

Makineri e prishur
100 % e rrogës për orë
Moti i Keq
100 % e rrogës për orë
Kushte të tjera të rrezikshme që e pengojnë punën
100 % e rrogës për orë

Numri i festave

14 ditë (më pak se 5 vjet shërbim)
20 ditë (5 deri në 15 vjet shërbim)
26 ditë (më shumë se 15 vjet shërbim)
Informacione
Përcaktohet me ligj.

Festat zyrtare

16 ditë në vit
Dita e Vitit të Ri
23 prill dita e sovranitetit kombëtar dhe e fëmijëve
Dita e Punëtorëve
19 maj përkujtimi i ataturkut, dita e rinisë dhe e sporteve
15 korrik dita e demokracisë dhe e solidaritetit kombëtar
30 gusht festa e fitores
29 tetor dita e republikës
Festa e Ramazanit : 4 ditë
Festa e Kurbanit : 5 ditë

Kontributet e sigurimeve shoqërore

14 % kontributet e sigurimeve shoqërore

Sigurim shoqëror shtesë

1 % primi i papunësisë

Taksa për të ardhurat

15 % e të ardhurave vjetore bruto nga 0 TRY 14 800 TRY
20 % e të ardhurave vjetore bruto nga 14 800,01 TRY 34 000 TRY
27 % e të ardhurave vjetore bruto nga 34 000,01 TRY 120 000 TRY
35 % e të ardhurave vjetore bruto nga 120 000,01 TRY ose më shumë

Fondet shtesë të pensionit

3 %
Informacione
Sistemi i Detyrueshëm i Pensionit Individual

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

2/3 e rrogës në ditë në rast trajtimi pa shtrim në spital
1/2 e rrogës në ditë në rast trajtimi me shtrim në spital

Dëmtime/aksidente në punë

2/3 e rrogës në ditë në rast trajtimi pa shtrim në spital
1/2 e rrogës në ditë në rast trajtimi me shtrim në spital

Informacione Kontaktet

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Tel. +90 31 223 246 87
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Turqisht