Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbia

Përditësuar për herë të fundit më 29.8.2022
Shihi të gjitha valutat në Dinari serb (RSD)

Paga minimale bruto

271,22 RSD në orë
47 192,98 RSD në muaj

Rroga për kategori

I pakualifikuar

271,2 414,7 RSD në orë

I kualifikuar

487,2 587 RSD në orë

Specialist

429,1 673,1 RSD në orë

Përgjegjës

529,6 960 RSD në orë për inxhinierët

Profesionistë

701,8 1 419,4 RSD në orë

Rroga mesatare (tregues)

102 134 bruto
73 526 neto

Përditë

8 orë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

8 orë në ditë
Informacione
Koha ditore e punës nuk mund të jetë më e gjatë se 12 orë, përfshirë punën jashtë orarit.

Pauzat

30 minuta
Pjesë e kohës standarde të punës
Paguar
Informacione
Punonjësit që punojnë më shumë se 10 orë gjatë një dite kanë të drejtën e një pauze prej 45 minutash.

Brenda Serbia

Dieta e udhëtimit

Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk është një kuotë fikse
Informacione
Nëse punëdhënësi nuk parashikoi transportin ai është i detyruar të paguajë një shumë sa çmimi i biletës së transportit publik

Dieta e vakteve

10 503,68 RSD neto në muaj

Dieta e strehimit

2 % e rrogës minimale neto
Informacione
Dieta e specifikuar (2% e rrogës minimale neto) parashikohet në rastin kur punëdhënësi ka siguruar strehim dhe ushqim. Në rast se këto nuk sigurohen – punonjësve u takojnë shpenzimet reale për ushqimin dhe strehimin.

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

Po për udhëtim pune
Informacione
Dieta e përditshme dhe dieta e vakteve e përjashtojnë njëra-tjetrën.

Jashtë orarit

26 % e rrogës

Punë në mbrëmje

Lejohet deri 22:00 orë
Informacione
Në Serbi konsiderohet si punë në turnin e dytë. Rritja e rrogës nuk është e detyrueshme, përveçse nëse është rregulluar nga CBA.

Punë natën

Lejohet
26 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
Informacione
Rritja e pagës nuk është e detyrueshme. Mund të rregullohet nga CBA.

Punë të dielave

Lejohet
Informacione
Rritja e pagës nuk është e detyrueshme. Mund të rregullohet nga CBA.

Punë gjatë festave

Jo i detyrueshëm
Lejohet
110 % e rrogës

Punë me turne

Lejohet
15 % në orë
Informacione
Rritet me 15% nëse një punë e tillë nuk llogaritet tashmë në rrogën bazë.

Pagë rezervë

I zbatueshëm
10 % e rrogës në orë
Informacione
Në gatishmëri. Punonjësi është i detyruar t’i përgjigjet thirrjes së punëdhënësit gjatë pushimit të tij të ditës ose të javës. Gjatë kësaj kohe kur ai është në gatishmëri rroga rritet me 10%

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm
2 917,96 RSD në muaj
35 012,22 RSD në vit
Informacione
Sasia është të paktën e barabartë me pagën minimale mujore – mund të paguhet me një këst të vetëm, dy ose më shumë këste ose çdo muaj – 1/12 e sasisë çdo muaj.

Përbërës të tjerë të pagës

I zbatueshëm
0,4 % në bazë të çdo viti shërbimi te punëdhënësi
Zbatohet për pjesën e pagës nga 15.000.00 dinarë serbë e më sipër
Informacione
Për çdo vit të plotë shërbimi te punëdhënësi paga rritet me 0.4%

Numri i festave

Min 23 ditë në vit
Informacione
Sasia minimale prej 20 ditësh (Ligji i Punës) rritet në baza të ndryshme të përcaktuara nga Ligji i Punës.
Numri prej 23 ditësh është minimumi sipas CBA së filialit për sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve.

Festat zyrtare

Dita e Vitit të Ri
Dita e Dytë e Vitit të Ri
7 janar
15 dhe 16 shkurt dita e pavarësisë
E Premtja e Mirë e hëna e pashkës
Dita e Punëtorëve
Dita e Armëpushimit
Dita e Krishtlindjeve
Informacione
Nëse festa zyrtare bie të dielën –atëherë dita pas ditës së Festës Zyrtar (p.sh. e hëna) nuk është ditë pune.

Kontributet e sigurimeve shoqërore

14 % pensioni
5,15 % shëndeti
0,75 % papunësia

Taksa për të ardhurat

10 %
Informacione
Zbatohet për pjesën e pagës nga 15.000.00 dinarë serbë e më sipër

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

65 % e rrogës
Informacione
Gjatë 30 ditëve të para të lejes për shkak të sëmundjes pagën e paguan punëdhënësi dhe më pas paga paguhet nga Instituti i Republikës për Sigurimet Shëndetësore

Dëmtime/aksidente në punë

100 % e rrogës
Informacione
Gjatë 30 ditëve të para të lejes për shkak të sëmundjes pagën e paguan punëdhënësi dhe më pas paga paguhet nga Instituti i Republikës për Sigurimet Shëndetësore

Informacione Kontaktet

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tel. +381 11 3234509
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Serbe