Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade

Tel. +381 11 3234509
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Serbe
Snežana Karamarković
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Serbe
+381 11 3234509