Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Mund të ndihmojë në
Kroatisht, Anglisht, Sllovene
Oskar Komac
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Sllovene
+386 1 43 41 220