Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

FILLEA CGIL

Mund të ndihmojë në
Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht, Italisht, Rumanisht
Marco Benati
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Italisht - Spanjisht
+39 3481302870
Fillea Cgil Romania - Emilia Spurcaciu
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Italisht - Rumanisht
+40 752249803

FILCA CISL

Mund të ndihmojë në
Anglisht, Spanjisht, Italisht, Portugeze
Claudio Sottile
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Spanjisht - Italisht - Portugeze
+39 3491817652

FENEAL UIL

Mund të ndihmojë në
Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Rumanisht, Spanjisht
Andrea Merli
Mund të ndihmojë në
Frëngjisht - Italisht
+39 3393017191