Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Federation "Construction, Industry and Water supply" - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4

Tel. + 359 2 950 73 39
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht, Anglisht, Greqisht, Maqedonase
Plamena Parteniotis
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht - Anglisht - Greqisht - Maqedonase
Yordan Yordanov
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht - Anglisht - Maqedonase
+ 35929807339; +359898777487