Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Federation construction, industry and water supply - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4

Tel. + 359 2 950 73 39
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht, Anglisht, Greqisht
Plamena Parteniotis
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht - Greqisht - Anglisht
Yordan Yordanov
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht - Anglisht
+ 359 2 98073 39