Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania

Tel. +40.21.312.38.86
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Rumanisht
Ramona Mercedes Veleanu
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Rumanisht
+40.752.06.44.01

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI

Tel. +40213027031; +40213027051; +40213027086
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Rumanisht

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Here, https://www.inspectiamuncii.ro/contact with one click you can choose the county where you want to contact the Territorial Labour Inspectorate of the chosen county.

Mund të ndihmojë në
Anglisht, Rumanisht

The National Trade Union Block - Blocul Naţional Sindical

Str. Turturelelor Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3 Sector 3, București, România

Tel. +40213162798, +40213162799
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Rumanisht