Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb

Tel. +385992536590
Mund të ndihmojë në
Kroatisht, Anglisht, Serbe, Sllovene, Spanjisht
Domagoj Ferdebar
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Kroatisht
+385 1 4655014
Matea Majurec
Mund të ndihmojë në
Kroatisht - Anglisht - Serbe - Sllovene - Spanjisht
+385913111182