Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa

Tel. +351 218 818 585
Mund të ndihmojë në
Portugeze, Anglisht, Frëngjisht
Nuno Gonçalves
Mund të ndihmojë në
Portugeze
+351 21 881 85 85
Pedro Jorge
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Frëngjisht - Portugeze
+351 21 881 85 85