Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia

Mund të ndihmojë në
Anglisht, Letonisht
Martins Dunskis
Mund të ndihmojë në
Anglisht - Letonisht
+371 27727703