Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN

Mund të ndihmojë në
Anglisht
Steve Martin
Mund të ndihmojë në
Anglisht
07918640597
Frank Gray
Mund të ndihmojë në
Anglisht
+44 (0)141 375 7016