Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V

Mund të ndihmojë në
Bullgarisht, Danisht, Anglisht, Gjermanisht
Gunde Odgaard
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht - Danisht - Gjermanisht - Anglisht
+ 45 88 92 11 00

Byggegruppen

Mund të ndihmojë në
Danisht, Anglisht
Keld Jensen
Mund të ndihmojë në
Danisht - Anglisht
+45 88 92 02 30

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 89
Mund të ndihmojë në
Danisht, Anglisht, Polake

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 90
Mund të ndihmojë në
Danisht, Anglisht, Polake

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 23 45 75 34
Mund të ndihmojë në
Danisht, Anglisht, Polake