Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica

Tel. +382 (020) 232-315
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Serbe