Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15

Tel. +41 31 350 22 72
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht