Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

FNV Bouw

Mund të ndihmojë në
Holandisht, Anglisht, Gjermanisht, Spanjisht
Ellen Hoeijenbos
Mund të ndihmojë në
Holandisht - Anglisht - Gjermanisht - Spanjisht
0031 6 12608445