Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Federation of building & wood workers of Greece

Averof Str. No 25
Athens

Mund të ndihmojë në
Greqisht
Kossifas George
Mund të ndihmojë në
Greqisht
+30 210 522 28 82