Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018

Tel. + 357 22 84 97 09
Mund të ndihmojë në
Greqisht, Anglisht
Yiannakis Ioannou
Mund të ndihmojë në
Greqisht - Anglisht
+ 357 22 84 97 09