Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

ACV Bouw - Industrie & Energie

Mund të ndihmojë në
Holandisht

CSC Batiment - industrie & énergie

Mund të ndihmojë në
Frëngjisht

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Mund të ndihmojë në
Holandisht, Anglisht, Frëngjisht, Portugeze
Aurélie Notebaert
Mund të ndihmojë në
Holandisht - Anglisht - Frëngjisht - Portugeze
+3225490540
Sam Trogh
Mund të ndihmojë në
Holandisht - Anglisht - Frëngjisht
+32 2 237 69 52

Mund të ndihmojë në
Holandisht, Anglisht, Frëngjisht