Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakto një sindikatë

Në rast se ke nevojë për ndihmë dhe/ose informacion mund të kontaktosh një Sindikatë dhe ata do të të ndihmojnë me kënaqësi

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil

Mund të ndihmojë në
Anglisht, Frëngjisht
Marina Mesure
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht - Kroatisht - Holandisht - Anglisht - Finlandisht - Frëngjisht - Gjermanisht - Italisht - Polake - Portugeze - Rumanisht - Spanjisht

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France

Tel. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
Mund të ndihmojë në
Bullgarisht, Gjermanisht, Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht, Italisht, Holandisht, Polake, Portugeze, Rumanisht

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10

Tel. 0033142013000
Mund të ndihmojë në
Anglisht, Frëngjisht