Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Sllovenia

Përditësuar për herë të fundit më 20.2.2020
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

94.058 EUR

Rroga për kategori

I pakualifikuar

480,13 EUR

I kualifikuar

654,39 EUR

Specialist

773,48 EUR

Përgjegjës

866,11 EUR

Profesionistë

1.027,3 EUR

Përditë

8

Javore

Min 35 maksimumi 40 orë në javë

Jashtë orarit

2 orë në ditë
8 orë në javë
20 orë në muaj
170 orë në vit (maks. 230, me miratimin e punonjësit)

Pauzat

30 minuta
Paguar

Brenda {emri i shtetit}

Dieta e udhëtimit

Bazuar në tarifën e transportit publik

Dieta e vakteve

5 EUR në ditë

Dieta e strehimit

Në përputhje me faturën
Informacione
Vetëm në rast udhëtimi pune
Për punëtorët me shërbim jashtë shtetit
Për punëtorët me shërbim jashtë shtetit: të paguhet nga punëdhënësi.

Jashtë orarit

30 % e rrogës për orë

Punë natën

Nga 22:00 deri në 07:00
40 % e rrogës për orë

Punë të dielave

50 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

50 100 % e rrogës për orë (100% më 1 jan. dhe më 1 maj)

Punë me turne

10 % e rrogës për orë

Punë e rrezikshme

Min 3 % në orë

Pagë rezervë

10 % në orë

Kuota për festat e përvitshme

850 EUR në vit

Muaji i 13-të

Vendosur në nivel kompanie

Tjetër

Informacione
Dieta për punët në kantiere të largëta mbi 30 km 1 euro mbi 40 km 2 euro mbi 50 km 3 euro …për çdo 10 km 1 euro maks. 18 euro

Numri i festave

Min 4 javë në vit

Festat zyrtare

12 ditë në vit

Kontributet e sigurimeve shoqërore

22,1 %
Për punëtorët me shërbim jashtë shtetit
merret parasysh ligji i shtetit ku është me shërbim punëtori.

Sigurim shoqëror shtesë

16,1 %

Taksa për të ardhurat

16 deri në 50 %
Informacione
(16%, 27%, 41%, 50%)

Fondet shtesë të pensionit

Jo i detyrueshëm

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Nga 1 deri në 30 ditë : 80 %
Mbi 31 ditë : 80 %

Dëmtime/aksidente në punë

100 %

Informacione Kontaktet

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Kroatisht, Anglisht, Sllovene