Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norvegjia

Përditësuar për herë të fundit më 14.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Korona norvegjeze (NOK)

Rroga për kategori

Punëtorët nën 18 vjeç

6 EUR në orë
190 EUR në javë

Punëtorët e pakualifikuar pa ndonjë përvojë në punët e ndërtimit

183,1 NOK

Punëtorë të pakualifikuar me të paktën një vit përvojë në punët e ndërtimit

191 NOK

I kualifikuar

203,8 NOK

Rroga mesatare (tregues)

216 NOK (mesatarja e punëtorëve të krahut)
210 NOK (mesatarja e punëtorëve të krahut)

Përditë

Maksimumi 9 orë
Informacione
Marrëveshjet e veçanta për shtrirjen e kufijve mund të arrihen me marrëveshje kolektive dhe/ose me anë të Autoritetit të Inspektimit të Punës.

Javore

Maksimumi 40 orë
Informacione
Marrëveshjet e veçanta për shtrirjen e kufijve mund të arrihen me marrëveshje kolektive dhe/ose me anë të Autoritetit të Inspektimit të Punës.

Jashtë orarit

Në ditë 13 orë
Në javë 48 orë
Në muaj 100 orë
Në vit 200 orë
Maksimumi 4 orë

Pauzat

Pushim

30 minuta për 8 orë punë
Pjesë e kohës standarde të punës nëse pauza bëhet brenda vendit të punës
Informacione
Një punonjës duhet të ketë të paktën një pauzë nëse orët e punës së përditshme i kalojnë pesë orë e 30 minuta.

Kushte të veçanta

Informacione
Orët e punës duhen organizuar në atë mënyrë që punonjësit të mos ekspozohen ndaj stresit të keq fizik ose mendor dhe ata duhet të jenë në gjendje të zbatojnë elementet e sigurisë.

Brenda Norvegjia

Dieta e udhëtimit

Informacione
Jo rregullore ligjore – vetëm një referim për dispozitat në shtetet mikpritëse. (Por të rregulluara në disa marrëveshje kolektive).

Dieta e strehimit

Informacione
Për caktimet që kërkojnë qëndrime gjatë natës larg shtëpisë, punëdhënësi si rregull duhet të paguajë ushqimin e strehimin, por mund të bihet dakord për një kuotë fikse, pagesë për llogari të paraqitur ose diçka e ngjashme.

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

Informacione
Për caktimet që kërkojnë qëndrime gjatë natës larg shtëpisë, punëdhënësi si rregull duhet të paguajë ushqimin e strehimin, por mund të bihet dakord për një kuotë fikse, pagesë për llogari të paraqitur ose diçka e ngjashme.

Jashtë orarit

Të paktën 40 % e rrogës

Punë në mbrëmje

Lejohet
Nga 21:00 06:00

Punë natën

Lejohet vetëm nëse është e nevojshme për shkak të natyrës së punës

Punë të shtunave

Lejohet

Punë të dielave

Nuk lejohet përveçse nëse është e nevojshme për shkak të natyrës së punës
Informacione
Puna të dielën konsiderohet puna e kryer nga ora 18.00 të shtunën deri në 22.00 të dielën.

Punë gjatë festave

Nuk lejohet përveçse nëse është e nevojshme për shkak të natyrës së punës
Informacione
Puna gjatë festave zyrtare konsiderohet puna e kryer nga ora 18.00 e ditës së mëparshme deri në orën 22.00 të ditës së festës zyrtare

Punë me turne

Lejohet

Kuota për festat e përvitshme

Të paktën 10,2 % e rrogës së marrë vitin e mëparshëm
Informacione
Paguhet në ditën e fundit normale të pagës para pushimeve ose në qershor.

Vjetërsia

Pas 60 vjeç 1 javë shtesë pushime

Skemat shtesë të pensionit nga kompania

Informacione
Nga shumica e punëdhënësve kërkohet që të ngrenë një skemë pensioni për punonjësit e tyre

Numri i festave

Min 20 ditë në vit
Maksimumi 30 ditë në ditë
Të paktën 10 ditë radhazi

Festat zyrtare

Dita e Vitit të Ri
E Enjtja e Shenjtë
E Premtja e Mirë
E Hëna e Pashkës
Dita e Punëtorëve
17 maj dita e kushtetutës
Dita e Ngjitjes në Qiell
E Hëna e Rrëshajave
Dita e Krishtlindjeve
26 dhjetor

Kontributet e sigurimeve shoqërore

Informacione
Anëtarësia në Skemën Kombëtare të Sigurimeve është e detyrueshme. Përqindja e kontributit është 8.2% e pagës bruto.

Taksa për të ardhurat

Mesatarja 30 %

Fondet shtesë të pensionit

Informacione
Përfshirë në Skemën Kombëtare të Sigurimeve. Që të kesh të drejtën për të marrë pensione nga Norvegjia, duhet të kesh qenë anëtar i skemës për një vit.

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

52 javë
Informacione
Duhet të kesh punuar për të paktën 4 javë dhe sëmundja jote duhet të jetë e dokumentuar.

Dëmtime/aksidente në punë

52 javë
Informacione
Duhet të kesh punuar për të paktën 4 javë dhe sëmundja jote duhet të jetë e dokumentuar.

Informacione Kontaktet

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel. +47 23 06 31 00