Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lituania

Përditësuar për herë të fundit më 5.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

2,45 EUR në orë
400 EUR në muaj
Informacione
Rroga minimale paguhet vetëm për punën e pakualifikuar

Rroga për kategori

I pakualifikuar

400 EUR në muaj

I kualifikuar

> 400 EUR në muaj

Rroga mesatare (tregues)

777,7 EUR në muaj

Përditë

8 orë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

12 orë në javë
180 orë në vit

Pauzat

Dreka

1 orë

Kushte të veçanta

36 orë në javë

Brenda Lituania

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

5,7 EUR në orë

Shërben nga {emri i shtetit}

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

I zbatueshëm
Informacione
Varet nga shteti ku po shërben personi

Jashtë orarit

100 % e rrogës mesatare

Punë natën

22:00 06:00
150 % e rrogës për orë
Informacione
Formula: Rroga mujore bazë * 12 muaj * 1.5. Puna natën është maks. 7 orë

Punë të shtunave

200 % e rrogës për orë

Punë të dielave

200 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

200 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet

Skemat shtesë të pensionit nga kompania

Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Përbërës të tjerë të pagës

I zbatueshëm

Numri i festave

20 ditë në vit në një javë pune prej 5 ditësh
24 ditë në vit në një javë pune prej 6 ditësh

Festat zyrtare

12 ditë në vit
Dita e Vitit të Ri
16 shkurt dita e rivendosjes së shtetit të lituanisë
11 mars dita e pavarësisë e lituanisë
Pashka
E Hëna e Pashkës
Dita e Punëtorëve
Festa e Mesit të Verës
6 korrik dita e qeverisë
Dita e marrjes në qiell
Dita e të Gjithë Shenjtorëve
Pragu i Krishtlindjeve
Dita e Krishtlindjeve

Kontributet e sigurimeve shoqërore

30,98 %

Sigurim shoqëror shtesë

3 %

Taksa për të ardhurat

15 %

Fondet shtesë të pensionit

2 %

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Ditë 1 2 : 80 100 % e rrogës nga punëdhënësi
Nga ditë 3 : 80 % e rrogës nga fondi i sigurimeve shoqërore kombëtare (sodra)

Dëmtime/aksidente në punë

100 % e rrogës
Informacione
Nëse ndodh një aksident në punë ose gjatë rrugës për/nga puna shihet si një ngjarje e siguruar

Informacione Kontaktet

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 230590
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Lituanisht