Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estonia

Përditësuar për herë të fundit më 15.4.2024
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

820 EUR në muaj 2024
4,86 EUR në orë 2024

Përditë

8 orë në ditë standard
8 * orë për punë natën

Javore

40 orë në javë standard
48 * orë për punë natën

Jashtë orarit

5 orë në ditë
8 12 orë në javë

Pauzat

pas 6 orësh punë (për të miturit pas 4.5 orë punë)
30 minuta
Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk paguhet

Brenda Estonia

Dieta e udhëtimit

Informacione
Një punonjës ka të drejtën të kërkojë kompensim për shpenzimet që lidhen me një udhëtim pune (shpenzimet e udhëtimit dhe të strehimit, si edhe kosto të tjera që lidhen me udhëtimin e punës.)

Dieta e vakteve

Nuk zbatohet

Dieta e strehimit

Një punonjës ka të drejtën të kërkojë kompensim për shpenzimet që lidhen me një udhëtim pune (shpenzimet e udhëtimit dhe të strehimit, si edhe kosto të tjera që lidhen me udhëtimin e punës.)

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

22,37 EUR në ditë vetëm në rast të një udhëtimi pune jashtë shtetit (50 km nga kufiri)

Jashtë orarit

50 % e rrogës për orë
koha e pushimit është baras me kohë jashtë orarit

Punë në mbrëmje

Nuk lejohet

Punë natën

Lejohet
Nga 22:00 06:00
25 % e rrogës për orë
ose kohë shtesë pushim

Punë të shtunave

Lejohet
Informacione
Supozohet që koha e pushimit javor të jepet të shtunën dhe të dielën.

Punë të dielave

Lejohet
Informacione
Supozohet që koha e pushimit javor të jepet të shtunën dhe të dielën.

Punë gjatë festave

Jo i detyrueshëm
Lejohet
100 % e rrogës për orë
ose kohë shtesë pushim

Punë me turne

Lejohet

Punë e rrezikshme

Nuk zbatohet

Pagë rezervë

I zbatueshëm
Paga mesatare e punëtorit

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm

Muaji i 13-të

Nuk zbatohet

Muaji i 14-të

Nuk zbatohet

Përbërës të tjerë të pagës

I zbatueshëm
Informacione
Në marrëveshje me punëdhënësin, punonjësi mund të marrë një pjesë të fitimit të punëdhënësit ose të ardhur ose shpërblim në bazë të një kontrate të bërë midis punëdhënësit dhe një pale të tretë.

Numri i festave

28 ditë në vit (pushimet e përvitshme)
35 ditë në vit (pushimet e përvitshme për të miturit, punonjësit me aftësi të pjesshme ose pa aftësi për punë)

Festat zyrtare

12 ditë 2018
1 janar - Dita e Vitit të Ri
24 shkurt – Dita e Pavarësisë dhe përvjetori i Republikës së Estonisë
E Premtja e Mirë
E Diela e Pashkëve
1 maj – Dita e punëtorëve
Rrëshajat
23 qershor – Dita e Fitores
24 qershor – Dita e Mesit të Verës
20 gusht – Dita e Rivendosjes së Pavarësisë
24 dhjetor – Pragu i Krishtlindjeve
25 dhjetor – Dita e Krishtlindjeve
26 dhjetor – Dita e Shën Stefanit

Sigurim shoqëror shtesë

1,6 % e rrogës bruto primi i sigurimit të papunësisë
Informacione
Punëdhënësit paguajnë primin e sigurimit të papunësisë në masën 0.8% të rrogës mujore bruto.

Taksa për të ardhurat

20 % e rrogës bruto

Fondet shtesë të pensionit

2 % e rrogës bruto
Informacione
Nëse kërkohet nga punonjësi masa mund të jetë 3%. Pasi je futur, nuk mund të dalësh nga sistemi i detyrueshëm i fondit të pensioneve. Kushdo që ka lindur pas 1 janar 1983 është i detyruar të futet.

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

70 % e rrogës mesatare
Për punëtorët me shërbim jashtë shtetit
Benefiti për paaftësi në punë do të paguhet nga shteti ku e ka rezidencën personi, p.sh. shteti që ka lëshuar formularët E106 ose S1, si edhe Kartën Evropiane të Sigurimeve Shëndetësore.

Më shumë informacion në: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Dëmtime/aksidente në punë

100 % e rrogës mesatare
Informacione
Benefiti paguhet nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore që nga dita e dytë e shkarkimit nga puna
Për punëtorët me shërbim jashtë shtetit
Benefiti për paaftësi në punë do të paguhet nga shteti ku e ka rezidencën personi, p.sh. shteti që ka lëshuar formularët E106 ose S1, si edhe Kartën Evropiane të Sigurimeve Shëndetësore.

Informacione Kontaktet

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Tel. (+372) 6412 800
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Estonisht

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/3 (building B), 12618 TALLINN
Tel. (+372) 640 6000
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Estonisht, Rusi, Ukrainase