Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kroacia

Përditësuar për herë të fundit më 16.10.2023
Shihi të gjitha valutat në Kuna kroate (HRK)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
700 EUR

Rroga për kategori

I pakualifikuar

780 EUR mujore 4,48 EUR në orë
820 EUR

I kualifikuar

870 EUR
950 EUR
1 000 EUR

Specialist

1 050 EUR
1 100 EUR

Përgjegjës

1 170 EUR
1 240 EUR
1 400 EUR

Profesionistë

1 450 EUR
1 600 EUR
2 000 EUR

Përditë

8 orë

Javore

40 orë
Informacione
Punonjësit mund të punojnë më shumë se 8 orë në ditë për disa ditë, deri në 56 orë në javë (60 për punën sezonale) dhe në disa ditë më pak se 8 orë në ditë / 56 orë në javë, por në fund të kësaj periudhe koha mesatare e punës duhet të jetë 40 orë në javë. Në atë rast nuk ka punë jashtë orarit.

Jashtë orarit

10 orë në javë
180 orë në vit
250 orë në vit (cba - siç zbatohet)

Pauzat

pas 6 orësh punë
30 minuta
Pjesë e kohës standarde të punës
Paguar

Brenda Kroacia

Dieta e udhëtimit

Dietë e bazuar te tarifa e transportit publik

Dieta e vakteve

20 deri 26,54 EUR në ditë
15 deri 20 EUR në ditë

Dieta e strehimit

Kostot e strehimit në kantierin e ndërtimit janë në përputhje me rregulloret e taksave, në ngarkim të punëdhënësit.

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

20 - 26,54 EUR

Jashtë orarit

30 % e rrogës për orë

Punë natën

Lejohet
Nga 22:00 06:00
30 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Puna të shtunave konsiderohet kohë pune normale.

Punë të dielave

Lejohet
30 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Lejohet
50 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet
10 % e rrogës për orë

Punë e rrezikshme

5 % për ndikimin e faktorëve ambientalë
5 50 % për ngarkesë fizike dhe mendore
Informacione
NGARKESË FIZIKE DHE MENDORE - puna e shoferëve që përdorin automjete të rënda në trafikun publik - puna me makineri ndërtimi të rënda, - puna në lartësi mbi 25m........min. 15% - puna në thellësi në kanale të ngushta dhe hendeqe më të thella se 3m .........min. 10% - puna në skela të varura ........min. 25% - puna për gërmimin e tuneleve dhe përforcimin e shkëmbinjve/....min. 30-40% - vendosje dhe shpërthim minash .....min. 25 % - punët në kabina brenda ujit dhe zhytur në ujë......min. 50%

Pagë rezervë

70 % e rrogës për orë (jo më pak se paga minimale ligjore)

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm
300 EUR leja vjetore
100 EUR dita e krishtlindjeve

Përbërës të tjerë të pagës

0,5 % për vit në shërbim
Paguar mujore

Numri i festave

20 ditë në vit për 5 ditë pune/javë
24 ditë në vit për 6 ditë pune/javë
Informacione
Çdo 4 vjet shërbimi, jepet një ditë shtesë, deri në 25/30 ditë

Festat zyrtare

13 ditë në vit
1 janar
6 janar
E Hëna e Pashkës
15 maj
Rrëshajat
22 qershor
25 qershor
5 gushti
15 gushti
8 tetori
1 nëntor
25 dhe 26 dhjetor

Kontributet e sigurimeve shoqërore

15 % në kolonën i.
5 % në kolonën ii.
Informacione
Kontributet e paguara nga punëdhënësi dhe të llogaritura mbi rrogën bruto: kontributet shëndetësore kombëtare sigurimi 15 %; kontributi për dëmtimet në vendin e punës 0.5 %; kontributi për papunësinë 1.7 %

Taksa për të ardhurat

20 30 %
Informacione
Taksa lokale nga 0% në 18% varet nga bashkia

Fondet shtesë të pensionit

vetëm kolona III. – jo e detyrueshme

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Ditë 1 42 : 70 %

Dëmtime/aksidente në punë

100 %

Informacione Kontaktet

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Tel. +385992536590
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Kroatisht, Anglisht, Serbe, Sllovene, Spanjisht