Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Montenegro

Senast uppdaterat den 2019-03-05
Visa alla valutor i Euro (€)

Minimibruttolön

288 EUR brutto

Lön per kategori

Genomsnittslön (indikativt)

650 EUR brutto

Varje dag

8 timmar

Varje vecka

40 timmar

Övertid

2 timmar per dag
10 timmar per vecka

Raster

Vila

15 minuter upp till 6 timmar av arbete
30 minuter upp till 8 timmar av arbete
45 minuter upp till 10 timmar av arbete
Ingår som en del av standardarbetstiden
Betalat
Info
Bestäms av anställningsavtalet

Särskilda villkor

Max 36 timmar per vecka

I Montenegro

Reseersättning

Enligt branschkollektivavtal

Måltidsbidrag

Ett varmt mål mat utgör en integrerad del av startförtjänsten

Bostadsbidrag

Fälttillägg : 2 % per dag från beräknat värde för den koefficient som styr förtjänsten om en anställd ute på fältet tillhandahålls kostnadsfri kost och logi.
Fälttillägg : 15 % per dag från beräknat värde för den koefficient som styr förtjänsten om en anställd ute på fältet endast tillhandahålls logi eller bara en måltid.
Fälttillägg : 20 % per dag från beräknat värde för den koefficient som styr förtjänsten om en anställd ute på fältet inte tillhandahålls kostnadsfri kost eller logi

Övertid

40 % av timlön

Nattarbete

Tillåtet
Från 22:00 till 06:00
40 % av timlön

Arbete på lördagar

Tillåtet

Arbete på söndagar

Veckovilan ska utnyttjas på söndagar. Om arbetets art och organisation så kräver ska en arbetsgivare tillhandahålla en annan dag som den anställde kan använda för sin veckovila.

Arbete på allmän helgdag

Tillåtet
150 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet

Jourlön

70 % av arbetstagarens genomsnittslön de tre senaste månaderna
Info
Om arbetsgivaren inte ansvarar för avbrottet i arbetet.

Semesterersättningar

Tillämpligt
100 %

Kompletterande tjänstepensionssystem

Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Antal lediga dagar

Minst 20 dagar
24 dagar om arbetstagaren inte har fyllt 18 år
Info
Antalet dagar blir större enligt kriterier som fastställs genom kollektivavtal och anställningsavtal.

Allmänna helgdagar

Nyårsdagen
Arbetets dag – 1 maj
21 maj självständighetsdagen
13 juli dagen för uppnående av ställning som stat
Rätten till betald ledighet för att fira religiösa helgdagar omfattar:
– för ortodoxa kristna juldagen, jul (två dagar), långfredag, påsk (annandag påsk) och Alla helgons dag
– för romerska katoliker juldagen, jul (två dagar), långfredag, påsk (annandag påsk) och Alla helgons dag
– för muslimer ramadan bayram (tre dagar) och kurban bajram (tre dagar)
– för judar påsk (två dagar) och nyår (två dagar)
Info
Statliga och andra helgdagar firas i två dagar – på helgdagen och påföljande dag

Socialförsäkringsavgifter

Från 15 till 20,5 % pension och invaliditetsförsäkring

Ytterligare socialförsäkringar

Från 8,5 till 12,8 % sjukförsäkring
Från 0,5 till 1 % arbetslöshetsförsäkring

Inkomstskatt

Från 9 till 11 % för inkomster över 765 EUR brutto

Sjukdom/åkommor

1 till 60 dagar : 75 % av lön
Från 60 dagar därefter : 70 % av lön

Arbetsskador eller -olyckor

100 %

Info Kontakter

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Tel. +382 (020) 232-315
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Serbiska