Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ungern

Senast uppdaterat den 2022-06-01
Visa alla valutor i Ungersk forint (HUF)

Minimibruttolön

Tillämpligt
Info
Det finns inga regionala skillnader; alla löner är minimilöner

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

200 000 HUF per månad
1 150 HUF per timme

Yrkesutbildad

260 000 HUF per månad
1 495 HUF per timme

Varje dag

Minst 4 max 12 timmar per dag

Varje vecka

40 timmar per vecka

Övertid

300 timmar per år
Info
Dygnsarbetstiden får inte vara längre än 12 timmar. Garanterat minst 11 timmars vila mellan skift.

Raster

Vila

20 minuter efter 6 timmars arbete
25 minuter efter 9 timmars arbete
Info
Minimitid; kan vara längre enligt avtal

Lunch

Ingår i vila
Ingår inte som en del av standardarbetstiden
Betalas inte

Särskilda villkor

36 timmar per vecka (under jord, exponering för radioaktivitet)

Övertid

50 % av timlön

Nattarbete

Tillåtet
22:00 till 06:00
15 % av timlön

Arbete på söndagar

Tillåtet
50 % av timlön
100 % av timlön om det är en vilodag

Arbete på allmän helgdag

Tillåtet endast i särskilda fall
100 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet
30 % av timlön

Jourlön

Tillämpligt
20 % av timlön

Ytterligare lönekomponenter

Ej tillämpligt

Övrigt

Grundlön, utom vid force majeure (till exempel översvämning)

Antal lediga dagar

20 dagar per år
21 dagar från 25 års ålder
22 dagar från 28 års ålder
23 dagar från 31 års ålder
24 dagar från 33 års ålder
25 dagar från 35 års ålder
26 dagar från 37 års ålder
27 dagar från 39 års ålder
28 dagar från 41 års ålder
29 dagar från 43 års ålder
30 dagar från 45 års ålder
Info
– föräldraledighet (pappor) för barns födelse: fem dagar
– efter barn under 16 år:
1-2 dagar
2-4 dagar
3 eller fler – 7 dagar
– under jord eller exponering för radioaktivitet – fem dagar

Allmänna helgdagar

11 dagar per år
Januari 1
Mars 15
1 maj
Augusti 20
Oktober 23
November 1
25 och 26 december
Långfredagen
Annandag påsk
Annandag pingst

Socialförsäkringsavgifter

18,5 %

Inkomstskatt

15 %

Sjukdom/åkommor

70 % av genomsnittslön
Max 9 180 HUF per dag

Arbetsskador eller -olyckor

100 % av genomsnittslön

Info Kontakter

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Ungerska