Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Österrike

Senast uppdaterat den 2023-08-24
Visa alla valutor i Euro (€)

Minimibruttolön

Tillämpligt
14,94 EUR till 19,8 EUR

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

14,94 EUR

Yrkesutbildad

15,72 EUR till 17,54 EUR

Specialist

17,54 EUR

Förman

19,26 EUR

Yrkesmän

17,54 EUR till 19,26 EUR

Varje dag

8 till 9 timme eller timmar

Varje vecka

39 timmar

Övertid

1 till 3 timmar per dag

Raster

Vila

efter 6 timmars arbete
30 minuter
Ingår inte som en del av standardarbetstiden
Betalas inte

I Österrike

Reseersättning

Vanligtvis EUR 32

Måltidsbidrag

Ingår i dagtraktamente

Uppehälle/dagtraktamente

Minst 12 till 32 EUR per dag om arbetstagare måste arbeta utanför företagets lokaler i mer än tre timmar.

Övertid

50 % av timlön

Kvällsarbete

Tillåtet
Ingen särskild definition av lön

Nattarbete

Tillåtet
Från till
50 till 100 % av timlön

Arbete på lördagar

Tillåtet
Info
Lördag är i Österrike enligt lag en arbetsdag. Vi arbetar normalt fem dagar, måndag-fredag.

Arbete på söndagar

Tillåtet enligt särskilda bestämmelser (lag eller kollektivavtal)
100 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

Tillåtet enligt särskilda bestämmelser (lag eller kollektivavtal)
50 till 100 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet
50 till 100 % av timlön
100 % av timlön nattskift

Farligt arbete

5 till 25 % per timme

Jourlön

Ej tillämpligt

Semesterersättningar

Socialfond: BUAK
Info
Fastställs i lag (BUAG)

Trettonde månad

Tillämpligt
Omkring en dagslön per ledig dag
Betalas den ledighetens början
Info
BUAG

Fjortonde månad

Tillämpligt
Omkring en månadslön
Betalas den november

Ytterligare lönekomponenter

Tillämpligt

Övrigt

100 % om arbetstagare inte ansvarar för dröjsmålet

Dåliga väderförhållanden

60 % av timlön

Antal lediga dagar

25 dagar
30 dagar efter 25 års arbete

Allmänna helgdagar

13 dagar

Socialförsäkringsavgifter

17,12 % % av lönen

Inkomstskatt

0 till 55 %

Sjukdom/åkommor

Vecka 1 till 6 : 100 %
Vecka 7 till 10 : 50 % betalas av företaget; resten betalas av hälso- och sjukvårdsfonden
Vecka till : %

Arbetsskador eller -olyckor

Vecka 1 till 8 : 100 %
Vecka till : %
Vecka : %

Info Kontakter

GBH

Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Tyska