Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Danmark

Senast uppdaterat den 2022-02-24
Visa alla valutor i Dansk krona (DKK)

Minimibruttolön

119,6 DKK per timme 18 års ålder eller äldre
88,15 DKK per timme 17 års ålder
62,95 DKK per timme 16 års ålder
50,35 DKK per timme 15 års ålder

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

119,6 DKK per timme

Yrkesutbildad

131,15 DKK
150,9 DKK
130,9 DKK
132,85 DKK
136,2 DKK
134,6 DKK
146,36 DKK

Varje dag

7,5 timmar per dag

Varje vecka

37 timmar per vecka

Övertid

8 timmar per vecka

Raster

Lunch

30 minuter till 1 timme
Ingår som en del av standardarbetstiden
Betalas inte

Särskilda villkor

Regleras i allmänhet i lag, men anställda som utför särskilt smutsigt arbete har rätt att kräva ett tillägg enligt kollektivavtalet.

I Danmark

Måltidsbidrag

Info
Om arbete utförs på en arbetsplats långt från företagets säte och företaget anser det nödvändigt att de anställda har logi över natten på arbetsplatsen, måste ett lokalt avtal ingås avseende typ av transport, kost och logi, arbetstider och hur lång tid arbetet förväntas pågå.

Övertid

Första 3 timmar : 50 % av timlön
Mer än 3 timmar : 100 % av timlön

Kvällsarbete

Tillåtet
Från 18:00 till 22:00

Nattarbete

Tillåtet
22:00 till 06:00

Arbete på lördagar

Tillåtet
100 % av timlön

Arbete på söndagar

Tillåtet
100 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

Obligatoriskt enligt överenskommelse
Tillåtet
100 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet
Förhandlad

Farligt arbete

Info
Varje anställds ersättning ska överenskommas individuellt mellan företaget och den anställde, utan inblandning från organisationerna; detta inbegriper farligt arbete.

Jourlön

Ej tillämpligt

Semesterersättningar

Tillämpligt
12,5 % av bruttolön

Trettonde månad

Ej tillämpligt

Fjortonde månad

Ej tillämpligt

Ytterligare lönekomponenter

Ej tillämpligt

Övrigt

Minimilön 124,15 DKK per timme

Antal lediga dagar

25 dagar per år

Allmänna helgdagar

12 dagar -2018
2018-01-01
2018-03-29 2018-03-30
2018-04-01 2018-04-02
2018-04-27
2018-05-10 2018-05-20 2018-05-21
2018-06-05
2018-12-25 2018-12-26

Ytterligare socialförsäkringar

Info
För att få arbetslöshetsunderstöd måste man vara medlem av en försäkringsfond för arbetslöshet som drar av en avgift från lönen

Inkomstskatt

38 till 60 %
Info
Personlig inkomstskatt dras av beroende på lönens storlek.

Ytterligare pensionsfonder

4 % av bruttolön

Sjukdom/åkommor

Första 4 veckor : 145 DKK per timme meddela arbetsgivaren

Arbetsskador eller -olyckor

Första 8 veckor 145 DKK per timme meddela arbetsgivaren

Info Kontakter

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Bulgariska, Danska, Engelska, Tyska

Byggegruppen

Du kan kontakta oss på något av följande språk
Danska, Engelska

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 89
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Danska, Engelska, Polska

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 25 47 21 90
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Danska, Engelska, Polska

Polish speaking consultant and interpreter

Tel. +45 23 45 75 34
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Danska, Engelska, Polska