Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norra Makedonien

Senast uppdaterat den 2023-06-29
Visa alla valutor i Andra Makedonisk denar (MKD)

Minimibruttolön

29 740 MKD per månad

Lön per kategori

Genomsnittslön (indikativt)

51 390 MKD per månad

Varje dag

8 timmar

Varje vecka

40 timmar

Övertid

8 timmar per vecka
190 timmar per år
Info
I förekommande fall får arbetstagaren vid 190 timmar per år en extralön motsvarande nationell genomsnittslön för en månad

Raster

Vila

12 timmar mellan skift

Lunch

30 minuter efter fyra timmars arbete
Ingår som en del av standardarbetstiden
Betalat

Särskilda villkor

Max 3 månader per år
Info
Gäller för högriskarbete enligt särskilda bestämmelser

I Norra Makedonien

Reseersättning

8 % av genomsnittlig nationell nettolön per månad

Måltidsbidrag

Beroende på avtal

Bostadsbidrag

Med arbetsgivares avtal

Övertid

35 % av timlön
50 % av timlön arbete på söndagar

Kvällsarbete

Inte tillåtet

Nattarbete

Tillåtet
Från 22:00 till 06:00
35 % av timlön

Arbete på lördagar

Tillåtet
35 % av timlön

Arbete på söndagar

Tillåtet
35 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

Inte obligatoriskt
Tillåtet
50 % av timlön

Skiftarbete

Tillåtet
0,5 % av timlön

Jourlön

Tillämpligt
70 % av lönen

Semesterersättningar

Tillämpligt
Minst 40 % max 100 % av genomsnittlig nationell nettolön per månad
Betalas efter årets sjätte arbetade månad

Anställningstid

Efter 57 år för kvinnor
Efter 59 år för män

Kompletterande tjänstepensionssystem

Ej tillämpligt på utstationerade arbetstagare

Övrigt

70 % av timlön

Antal lediga dagar

20 till 26 dagar
Info
Allmänt kollektivavtal för den privata sektorn och Allmänt kollektivavtal för den offentliga sektorn

Allmänna helgdagar

12 dagar
Nyårsdagen
7 januari ortodoxa juldagen
8 januari
Annandag påsk
Arbetets dag – 1 maj
24 maj sankt kyrillos och methodios
2 augusti republikens dag
8 september självständighetsdagen
11 oktober dagen för det nationella upproret
23 oktober dagen för den makedonska revolutionära kampen
8 december sankt klemens av ohrid
Första dagen av ramadan (Bajram)

Socialförsäkringsavgifter

18,8 % pensionsavgiftpension service
7,5 % sjukförsäkring
1,2 % sysselsättningsavgift
0,5 % yrkessjukdom

Ytterligare socialförsäkringar

10 % av nettolönen
Info
Inte obligatoriskt

Inkomstskatt

10 % av bruttolön

Sjukdom/åkommor

Upp till 15 dagar : 70 % av bruttolön
15 till 30 dagar : 90 % av bruttolön
Efter 30 dagar : täcks av försäkringsfonden

Arbetsskador eller -olyckor

100 %

Info Kontakter

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel. +389 2 3217 521
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Bulgariska, Kroatiska, Engelska, Makedonska, Serbiska