Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugal

Senast uppdaterat den 2019-04-22
Visa alla valutor i Euro (€)

Minimibruttolön

Tillämpligt
600 EUR

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

600 EUR per månad

Yrkesutbildad

656 EUR per månad

Specialist

683 EUR per månad

Förman

719 EUR per månad

Varje dag

8 timmar per dag

Varje vecka

40 timmar per vecka

Övertid

2 timmar per dag
200 timmar per år

Raster

1 till 2 timmar per dag
Info
En arbetstagare får inte arbeta i mer än fem timmar utan uppehåll.

I Portugal

Reseersättning

Info
Villkor och bestämmelser ska överenskommas med arbetsgivaren. Tillägg kan betalas i form av traktamenten för uppehälle.

Måltidsbidrag

5,7 EUR per dag

Bostadsbidrag

Info
Villkor och bestämmelser ska överenskommas med arbetsgivaren. Tillägg kan betalas i form av traktamenten för uppehälle.

Uppehälle/dagtraktamente

Info
Villkor och bestämmelser ska överenskommas med arbetsgivaren. Tillägg kan betalas i form av traktamenten för uppehälle.

Övertid

50 % av timlön för den första timmen
75 % av timlön för påföljande timmar (eller delar av timmar)

Nattarbete

Tillåtet
Från 22:00 till 07:00
30 % av timlön

Arbete på lördagar

Tillåtet
100 % av timlön

Arbete på söndagar

Tillåtet
100 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

Tillåtet
100 % av timlön

Semesterersättningar

Tillämpligt
Info
Samma ersättning som om en arbetstagare hade arbetat under den lediga perioden.

Trettonde månad

Tillämpligt
1 månad av bruttolön
Betalas den ledighetens början
Info
Tillägget betalas före en period på minst 15 på varandra följande dagars ledighet. Vid kortare ledigheter betalas bara en del av tillägget ut proportionellt, med mindre annat överenskommits skriftligen.

Fjortonde månad

Tillämpligt
1 månad av bruttolön
Betalas den december
Info
I förhållande till hur länge man arbetat under året.

Antal lediga dagar

22 dagar
Info
Upp till 25 dagar, beroende på registrerad närvaro.

Allmänna helgdagar

13 dagar + en klämdag
1 januari
Långfredagen
Påskdagen
April 25
1 maj
Corpus domini
Juni 10
Augusti 15
Oktober 5
November 1
December 1
December 8
25 december
24 december anses vara en klämdag och är också en betald helgdag

Socialförsäkringsavgifter

11 % av bruttolön

Sjukdom/åkommor

Från 1 till 30 dagar 55 % av bruttolön
Från 31 till 90 dagar 60 % av bruttolön
Från 91 till 365 dagar 70 % av bruttolön
Mer än 365 dagar 75 % av bruttolön
Info
Om sjukersättningen är 55 eller 60 % tillkommer ytterligare 5 % i följande fall:
– ersättningen uppgår till högst 500 euro,
– om det finns fler än tre barn i familjen som är högst 16 år gamla eller upp till 24 år om man får barnbidrag samt
– om det finns ett barn med funktionshinder i familjen som får bidrag.

Arbetsskador eller -olyckor

Fullständig tillfällig arbetsoförmåga första 12 månader 70 % av bruttolön
Fullständig tillfällig arbetsoförmåga efter 12 månader 75 % av bruttolön
Partiell tillfällig arbetsoförmåga 70 % av bruttolön
Info
Arbetsgivaren måste inom 24 timmar underrätta yrkesinspektionen (ACT: Autoridade para as condições do trabalho) om allvarliga olyckor och olyckor med dödlig utgång

I bygg- och anläggningssektorn åligger ansvaret, om arbetsgivaren inte respekterar reglerna, underentreprenören inom 24 timmar och därefter huvudentreprenören.

Info Kontakter

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Portugisiska, Engelska, Franska