Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Montenegro

Pēdējo reizi atjaunināts 05.03.2019
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

288 EUR bruto

Alga kategorijā

Vidējā alga (norāde)

650 EUR bruto

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

2 stundas dienā
10 stundas nedēļā

Pārtraukumi

Atpūta

15 minūtes līdz 6 stundas no darba
30 minūtes līdz 8 stundas no darba
45 minūtes līdz 10 stundas no darba
Standarta darba laika daļa
Apmaksāts
Informācija
Nosaka darba līgums

Īpaši nosacījumi

Maks. 36 stundas nedēļā

Montenegro

Ceļa piemaksa

Saskaņā ar nozares filiāles koplīgumu

Maltīšu piemaksa

Silta maltīte ir neatņemama sākuma ienākumu sastāvdaļa

Apmešanās vietas piemaksa

Lauka izmaksa : 2 % dienā no nopelnītā koeficienta aprēķinātās vērtības ja darbiniekam uz lauka tiek nodrošināta bezmaksas naktsmītne un pārtika.
Lauka izmaksa : 15 % dienā no nopelnītā koeficienta aprēķinātās vērtības ja darbiniekam uz lauka tiek nodrošināta tikai naktsmītne vai tikai maltīte.
Lauka izmaksa : 20 % dienā no nopelnītā koeficienta aprēķinātās vērtības ja darbiniekam uz lauka netiek nodrošināta naktsmītne vai pārtika

Virsstundas

40 % no algas stundā

Nakts darbs

Atļauts
No 22:00 līdz 06:00
40 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts

Darbs svētdienās

Nedēļas atpūtu izmanto svētdienās. Darba devējs piešķir darbiniekam vēl vienu dienu iknedēļas atpūtas izmantošanai, ja to prasa darba raksturs un darba organizācija.

Darbs valsts svētku dienās

Atļauts
150 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts

Dīkstāves apmaksa

70 % no strādnieka vidējās algas pēdējos trīs mēnešos
Informācija
Ja darba pārtraukšana nav atkarīga no darbinieka atbildības.

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
100 %

Papildu profesionālās vecuma pensiju shēmas

Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Brīvdienu skaits

Min. 20 diena(-s)
24 diena(-s) ja strādnieks ir jaunāks par 18 gadu vecumu
Informācija
Dienu skaits palielinās atbilstoši kritērijiem, kas noteikti koplīgumā un darba līgumā.

Valsts svētki

Jaungada diena
Darba svētki
21 maijs neatkarības diena
13 jūlijs valstiskuma diena
Tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu, lai svinētu reliģiskus svētkus, pieder:
- pareizticīgajiem kristiešiem Pirmo un Otro Ziemassvētku (divas dienas), Lielās piektdienas, Lieldienu (otrā diena) un Debesbraukšanas dienas svinēšanai
- romas katoļiem Pirmo un Otro Ziemassvētku (divas dienas), Lielās piektdienas, Lieldienu (otrā diena) un Visu svēto dienas svinēšanai
- musulmaņiem Ramadāna Bairama (trīs dienas) un Kurbana Bairama (trīs dienas) svētku svinēšanai
- jūdiem Pashas svētku (divas dienas) un Jom Kipur svētku (divas dienas) svinēšanai
Informācija
Valsts un citi svētki tiek svinēti divas dienas - svētku dienā un nākamajā dienā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

No 15 līdz 20,5 % pensijas un invaliditātes apdrošināšana

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

No 8,5 līdz 12,8 % veselības apdrošināšana
No 0,5 līdz 1 % bezdarba apdrošināšana

Ienākuma nodoklis

No 9 līdz 11 % par ieņēmumiem virs 765 EUR bruto

Slimība

1 līdz 60 diena(-s) : 75 % no algas
No 60 diena(-s) un turpmāk : 70 % no algas

Traumas/negadījumi darbā

100 %

Informācija Kontaktpersonas

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Tel. +382 (020) 232-315
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Serbu valoda