Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lietuva

Pēdējo reizi atjaunināts 05.03.2019
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

2,45 EUR stundā
400 EUR mēnesī
Informācija
Minimālo algu maksā tikai par nekvalificētu darbu

Alga kategorijā

Nekvalificēts

400 EUR mēnesī

Kvalificēts

> 400 EUR mēnesī

Vidējā alga (norāde)

777,7 EUR mēnesī

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

12 stundas nedēļā
180 stundas gadā

Pārtraukumi

Pusdienas

1 stunda

Īpaši nosacījumi

36 stundas nedēļā

Lietuva

Uzturnauda/dienas nauda

5,7 EUR stundā

Publicēts no {valsts nosaukums}

Uzturnauda/dienas nauda

Piemērojams
Informācija
Tas atkarīgs no tā, kurā valstī persona tiek norīkota

Virsstundas

100 % no vidējās algas

Nakts darbs

22:00 līdz 06:00
150 % no algas stundā
Informācija
Formula: pamata mēnešalga * 12 mēneši * 1,5. Darbs naktī ir 7 stundas maks.

Darbs sestdienās

200 % no algas stundā

Darbs svētdienās

200 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

200 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts

Papildu profesionālās vecuma pensiju shēmas

Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Papildu algas komponenti

Piemērojams

Brīvdienu skaits

20 diena(-s) gadā 5 dienu darba nedēļā
24 diena(-s) gadā 6 dienu darba nedēļā

Valsts svētki

12 diena(-s) gadā
Jaungada diena
16 februāris lietuvas valsts atjaunošanas diena
11 marts lietuvas neatkarības diena
Lieldienas
Lieldienu pirmdiena
Darba svētki
Jāņu diena
6 jūlijs valdības diena
Debesbraukšanas diena
Visu svēto diena
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētku diena

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

30,98 %

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

3 %

Ienākuma nodoklis

15 %

Papildu pensijas fondi

2 %

Slimība

Diena 1 līdz 2 : 80 līdz 100 % no algas no darba devēja
No diena 3 : 80 % no algas no valsts sociālās apdrošināšanas fonda (sodra)

Traumas/negadījumi darbā

100 % no algas
Informācija
Ja nelaimes gadījums notiek darbā vai ceļā uz/no darba, tas tiek atzīts par apdrošinātu gadījumu

Informācija Kontaktpersonas

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 230590
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, lietuviešu valoda