Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Latvija

Pēdējo reizi atjaunināts 21.12.2022
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

780 EUR mēnesī
4,67 EUR stundā

Dienā

7 vai 8 stundas
24 stunda(-s) (darba stundas kopā*)
Informācija


7 stundas, ja darba ņēmējs pakļauts īpašiem riskiem vismaz 50% no darba dienas Atsauce:
Darba likums- 131. pants; (1.), (3.) punkts.

Darba stundas kopā*
Ja nav citas izvēles un pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem, darba devējs var noteikt kopējās darba stundas. Šādā gadījumā darba ņēmējs nedrīkst strādāt vairāk kā 24 stundas nepārtraukti un ne vairāk kā 56 stundas nedēļā. Minimālajam atpūtas laikam starp darba dienām jābūt 12 stundas

Atsauce:
Darba likums-140. pants.

Katru nedēļu

35 vai 40 stundas
56 stundas (darba stundas kopā*)
Informācija
35 stundas, ja darba ņēmējs pakļauts īpašiem riskiem vismaz 50% no darba dienas Atsauce:
Darba likums- 131. pants; (1.), (3.) punkts.

Darba stundas kopā*
Ja nav citas izvēles un pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem, darba devējs var noteikt kopējās darba stundas. Šādā gadījumā
darba ņēmējs nedrīkst strādāt vairāk kā 24 stundas nepārtraukti un ne vairāk kā 56 stundas nedēļā. Minimālajam atpūtas laikam starp darba dienām jābūt 12 stundas

Atsauce:
Darba likums-140. pants.

Virsstundas

8 stundas nedēļā

Pārtraukumi

30 minūtes
Neietilpst standarta darba laikā
Netiek apmaksāts
Informācija
Ja darba diena ir vismaz 6 stundas gara

Īpaši nosacījumi

7 stundas dienā
35 stundas nedēļā
Informācija
Samazināts stundu skaits ir piemērojams, ja darba ņēmēji pakļauti īpašiem riskiem vismaz 50% darba dienā/nedēļā.
Darba ņēmējs saņem vismaz 3 papildu brīvdienas, ja viņa darbs saistīts ar īpašiem riskiem.
Atsauce:
Darba likums-131. pants; (3) punkts.
Darba likums-151. pants; (1) punkts; 2) apakšpunkts.
2009.03.10. MK Nr.219; 2. pielikums

Latvija

Apmešanās vietas piemaksa

60 līdz 120 EUR dienā

Uzturnauda/dienas nauda

8 EUR dienā

Virsstundas

50 % no algas stundā

Nakts darbs

Atļauts (ne nepilngadīgajiem)
No 22:00 līdz 06:00
50 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

Nav obligāti
Atļauts
100 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
nav piemaksu

Bīstams darbs

Iestatīt uzņēmuma līmenī.

Dīkstāves apmaksa

Piemērojams

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

20 diena(-s) gadā

Brīvdienu skaits

20 diena(-s) gadā

Valsts svētki

13 diena(-s) gadā
1. janvāris
Lielā piektdiena
Lieldienas
Lieldienu pirmdiena
1. maijs
4. maijs
23. un 24. jūnijs
18. novembris
24., 25., 26. decembris
31. decembris

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

10,5 %

Ienākuma nodoklis

20 % alga līdz 20 004 gadā
23 % alga no 20 004 līdz 62 800 gadā
31 % alga 62 800 un + gadā

Slimība

Diena 2 līdz 3 : 75 % no vidējās algas
Diena 4 līdz 9 : 80 % no vidējās algas
Diena 10 līdz 182 : 80 % no vidējās algas apmaksā valsts

Informācija Kontaktpersonas

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Latviešu valoda