Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Austrija

Pēdējo reizi atjaunināts 24.08.2023
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
14,94 EUR līdz 19,8 EUR

Alga kategorijā

Nekvalificēts

14,94 EUR

Kvalificēts

15,72 EUR līdz 17,54 EUR

Speciālists

17,54 EUR

Meistars

19,26 EUR

Speciālisti

17,54 EUR līdz 19,26 EUR

Dienā

8 līdz 9 stunda(-s)

Katru nedēļu

39 stundas

Virsstundas

1 līdz 3 stundas dienā

Pārtraukumi

Atpūta

pēc 6 darba stundām
30 minūtes
Neietilpst standarta darba laikā
Netiek apmaksāts

Austrija

Ceļa piemaksa

Parasti EUR 32

Maltīšu piemaksa

Iekļauts dienas uzturnaudā

Uzturnauda/dienas nauda

Min. 12 līdz 32 EUR dienā ja darba ņēmējiem jāstrādā ārpus uzņēmuma telpām ilgāk kā 3 stundas.

Virsstundas

50 % no algas stundā

Darbs vakaros

Atļauts
Nav īpašas algas definīcijas

Nakts darbs

Atļauts
No līdz
50 līdz 100 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts
Informācija
Sestdiena Austrijā ir likumīgi noteikta darba diena. Parasti mēs strādājam 5 dienas, no pirmdienas līdz piektdienai.

Darbs svētdienās

Atļauts saskaņā ar īpašiem noteikumiem (likums vai koplīgums)
100 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

Atļauts saskaņā ar īpašiem noteikumiem (likums vai koplīgums)
50 līdz 100 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
50 līdz 100 % no algas stundā
100 % no algas stundā nakts maiņa

Bīstams darbs

5 līdz 25 % stundā

Dīkstāves apmaksa

Nav piemērojams

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Sociālais fonds: BUAK
Informācija
Noteikts ar likumu (BUAG)

13. mēnesis

Piemērojams
Apm. 1 dienas alga brīvdienu dienā
Izmaksāts atvaļinājuma sākums

14. mēnesis

Piemērojams
Apm. 1 mēnešalga
Izmaksāts novembris

Papildu algas komponenti

Piemērojams

Cits

100 % ja darba ņēmēji nav atbildīgi par kavēšanos

Slikti laika apstākļi

60 % no algas stundā

Brīvdienu skaits

25 diena(-s)
30 diena(-s) pēc 25 darba gadiem

Valsts svētki

13 diena(-s)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

17,12 % % no algas

Ienākuma nodoklis

0 līdz 55 %

Slimība

Nedēļa 1 līdz 6 : 100 %
Nedēļa 7 līdz 10 : 50 % apmaksā uzņēmums, atlikušo daļu veselības fonds
Nedēļa līdz : %

Traumas/negadījumi darbā

Nedēļa 1 līdz 8 : 100 %
Nedēļa līdz : %
Nedēļa : %

Informācija Kontaktpersonas

GBH

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Vācu valoda