Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Turcija

Pēdējo reizi atjaunināts 12.03.2019
Skatīt visas valūtas Turcijas lira (TRY)

Minimālā bruto alga

2 029,5 TRY mēnesī
Informācija
Derīgs līdz 31.12.2018. Vismaz reizi divos gados to nosaka minimālās algas noteikšanas komisija, kurā ir 10 locekļi no valsts, arodbiedrībām un darba devēju organizācijām.

Alga kategorijā

Nekvalificēts

9,06 TRY līdz 9,29 TRY stundā
Informācija
Alga mainās atkarībā no uzdevuma veida, prasmju līmeņa, izmantotās mašīnas utt.

Kvalificēts

9,49 TRY līdz 12,26 TRY stundā
Informācija
Alga mainās atkarībā no uzdevuma veida, prasmju līmeņa, izmantotās mašīnas utt.

Speciālists

Mašīnas operators
12,85 TRY līdz 15,66 TRY stundā
Informācija
Alga mainās atkarībā no uzdevuma veida, prasmju līmeņa, izmantotās mašīnas utt.

Meistars

15,82 TRY līdz 16,85 TRY stundā
Informācija
Alga mainās atkarībā no uzdevuma veida, prasmju līmeņa, izmantotās mašīnas utt.

Dienā

7,5 līdz 9 stundas dienā

Katru nedēļu

45 stundas nedēļā
Informācija
Nedēļas darba laika 45 stundu sadalījumu 5 vai 6 dienās nosaka darba devējs saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

Virsstundas

Kopējais darba laiks nedrīkst pārsniegt 11 stundas dienā
Kopējais darba laiks nedrīkst pārsniegt 270 stundas gadā
Informācija
Nosaka likumi.

Pārtraukumi

15 minūtes (mazāk nekā 4 stundu darbs)
30 minūtes (4 līdz 7,5 stundu darbs)
60 minūtes (vairāk nekā 7,5 stundu darbs)
Informācija
Nosaka likumi.

Īpaši nosacījumi

Maks. 7,5 stundas dienā
Informācija
Jebkura veida aizsargājoša gāzes metināšana, metināšana zem putekļiem, skābekļa un elektriskā metināšana.

Pazemes darbi, piemēram, kanalizācija un tuneļu būve.

Procesi, kuru trokšņu līmenis pārsniedz 85 dB (A).

Darbi, kas jāveic saspiestā gaisā zem ūdens (līdz 20 metriem dziļumā vai līdz 2 kg/cm2 spiediena), ieskaitot laiku, kas pavadīts iebraukšanai, izbraukšanai un tranzītam.

Darbs vietās, kur konstatēti pneimokoniozes putekļi.

Turcija

Ceļa piemaksa

Ja strādnieks uzturējās netālu, brauciens tiek nodrošināts vai atlīdzināts. Netiek ieturēts no algas.

Maltīšu piemaksa

15 TRY līdz 17 TRY dienā
Informācija
Ja strādnieks dzīvo darba devēja telpās, tiek nodrošināta ēdināšana, kas netiek ieturēta no algas.

Ja strādnieks dzīvo savās telpās, bet strādā virsstundas, tiek nodrošinātas nakts maltītes, kas netiek ieturētas no algas.

Ja strādnieks dzīvo savās telpās, tiek piemērota piemaksa par maltīti.

Apmešanās vietas piemaksa

Ja strādnieks nespēj nokļūt mājās, tiek nodrošināta naktsmītne. Netiek ieturēta no algas.

Virsstundas

Atļauts - nepieciešams strādnieka apstiprinājums.
50 % no algas stundā

Nakts darbs

Atļauts - nepieciešams strādnieka apstiprinājums.
No 20:00 līdz 06:00
Maks. 7,5 stundas dienā
Algu nosaka individuālie līgumi vai darba koplīgumi

Darbs svētdienās

Atļauts - nepieciešams strādnieka apstiprinājums.
150 % no algas dienā
Informācija
Pilnas dienas darbs tiek ņemts vērā neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita.

Darbs valsts svētku dienās

Atļauts - nepieciešams strādnieka apstiprinājums.
100 % no algas dienā

Maiņu darbs

Atļauts
Maks. 7,5 stundas dienā
Maks. 2 nedēļas no secīgām nakts maiņām
15 % no algas stundā

Papildu algas komponenti

Nosaka likumi.
152,21 TRY līdz 258,76 TRY mēnesī no minimālā iztikas pabalsta
Nosaka YOL-IS koplīgums
Bonuss tiek izmaksāts katru gadu : 120 x 100 % no algas dienā
850 TRY strādnieka laulības gadījumā
450 TRY par katru strādnieka jaundzimušo bērnu
450 TRY strādnieka laulātā/bērna nāves gadījumā
250 TRY viena no strādnieka vecāku nāves gadījumā
2 000 TRY apbedīšanas izdevumi strādnieka ģimenei strādnieka nāves gadījumā dabisku cēloņu dēļ ārpus darba devēja telpām

Cits

Salūzusi mašinērija
100 % no algas stundā
Slikti laikapstākļi
100 % no algas stundā
Citi bīstami apstākļi, kas aizkavē darbu
100 % no algas stundā

Brīvdienu skaits

14 diena(-s) (mazāk nekā 5 gadu darba stāžs)
20 diena(-s) (5 līdz 15 gadu darba stāžs)
26 diena(-s) (vairāk nekā 15 gadu darba stāžs)
Informācija
Nosaka likumi.

Valsts svētki

16 diena(-s) gadā
Jaungada diena
23 aprīlis nacionālās suverenitātes un bērnu diena
Darba svētki
19 maijs ataturka piemiņas diena, jaunatnes un sporta diena
15 jūlijs demokrātijas un nacionālās solidaritātes diena
30 augusts uzvaras diena
29 oktobris republikas diena
Ramadāna svētki : 4 diena(-s)
Upurēšanas svētki : 5 diena(-s)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

14 % sociālās apdrošināšanas iemaksas

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

1 % bezdarbnieka piemaksa

Ienākuma nodoklis

15 % no gada bruto ienākumiem no 0 TRY līdz 14 800 TRY
20 % no gada bruto ienākumiem no 14 800,01 TRY līdz 34 000 TRY
27 % no gada bruto ienākumiem no 34 000,01 TRY līdz 120 000 TRY
35 % no gada bruto ienākumiem no 120 000,01 TRY vai vairāk

Papildu pensijas fondi

3 %
Informācija
Obligātā individuālā pensiju sistēma

Slimība

2/3 no algas dienā ambulatorās ārstēšanas gadījumā
1/2 no algas dienā stacionārās ārstēšanas gadījumā

Traumas/negadījumi darbā

2/3 no algas dienā ambulatorās ārstēšanas gadījumā
1/2 no algas dienā stacionārās ārstēšanas gadījumā

Informācija Kontaktpersonas

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Tel. +90 31 223 246 87
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Turku valoda