Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rumānija

Pēdējo reizi atjaunināts 18.07.2023
Skatīt visas valūtas Rumānijas leja (RON)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
4 000 RON mēnesī

Alga kategorijā

Nekvalificēts

4 000 RON mēnesī

Kvalificēts

4 000 RON mēnesī

Speciālists

4 000 RON mēnesī

Meistars

4 000 RON mēnesī

Iesācēji / jauni darbinieki

4 000 RON mēnesī

Speciālisti

4 000 RON mēnesī

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

4 stundas dienā
8 stundas nedēļā (izņēmuma gadījumā darba nedēļa var pārsniegt 48 stundas, bet jāievēro 48 stundu/nedēļā vidējais darba laiks 4 mēnešu periodā)
vidēji 48 stundas/nedēļā stundas trimestrī
vidēji 48 stundas/nedēļā stundas semestrī
vidēji 48 stundas/nedēļā stundas gadā

Pārtraukumi

Atpūta

Informācija
Dienā - minimāli 12 stundas un izņēmuma gadījumos 8 stundas, ja mainās maiņa; 12 darba stundām minimāli 24 stundu atpūta.

Nedēļā - minimāli 48 stundas no pirmdienas līdz svētdienai.

Pusdienas

pēc 6 darba stundām
Standarta darba laika daļa (saskaņā ar koplīgumu)
Apmaksāts (saskaņā ar koplīgumu)

Īpaši nosacījumi

6 7 stundas dienā
30 35 stundas nedēļā
vidēji 48 stundas/nedēļā trimestrī
vidēji 48 stundas/nedēļā semestrī
vidēji 48 stundas/nedēļā gadā

Rumānija

Ceļa piemaksa

Informācija
Naktsmīti nodrošina darba devējs, un to nevar atskaitīt no algas.
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Maltīšu piemaksa

Pēc izvēles
Informācija
Ēdiena kuponu sistēma

Apmešanās vietas piemaksa

Nodrošināta naktsmītne
Informācija
Neierastā darba vietā naktsmītni nodrošina darba devējs un to nevar atskaitīt no algas.
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Uzturnauda/dienas nauda

Vidēji 35 EUR
Informācija
Neierastā darba vietā līmenis tiek līmenis ir noteikts tikai publiskajam sektoram. Privātajā sektorā līmenis ir pārrunājams.
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Ja netiek apmaksāti izdevumi par ēdināšanu, naktsmītni vai transportu, tos var pieskaitīt izcelsmes valsts algai, ja tā atbilst minimālās algas līmenim Rumānijā.

Virsstundas

75 % no algas stundā

Nakts darbs

Atļauts
No 22:00 līdz 06:00
25 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts 5 dienu/nedēļu darba laikā
Pārrunājams koplīgumos

Darbs svētdienās

Atļauts 5 dienu/nedēļu darba laikā
Pārrunājams koplīgumos

Darbs valsts svētku dienās

Obligāti komunālajiem pakalpojumiem un pamata vajadzībām
Atļauts darbībām, kuras nav iespējams apturēt
100 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
Pārrunājams koplīgumos

Bīstams darbs

Pārrunājams koplīgumos
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Dīkstāves apmaksa

Nav piemērojams

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Nav piemērojams

13. mēnesis

Nav piemērojams

14. mēnesis

Nav piemērojams

Papildu algas komponenti

Nav piemērojams

Cits

75 % no algas
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Nav īpaši iekļauts minimālās algas koncepcijā, bet minimālais procentuālais daudzums ir obligāts, kā noteikts Darba kodeksā.

Brīvdienu skaits

20 diena(-s) gadā vismaz 10 secīgas dienas

Valsts svētki

Mainīgais
1. un 2. janvāris
24 janvāris
Pirmās un otrās Lieldienas
1. maijs (Darba svētki)
1 jūnijs
Pirmā un otrā Vasarsvētku diena
Jaunavas Marijas diena (15. augusts)
Svētā Andreja piemiņas diena (30. novembris)
1. decembris (Rumānijas valsts svētki)
Pirmā un otrā Ziemassvētku diena
Divas dienas katrām reliģiskajām svētku dienām likumīgi atzītām reliģijām, izņemot kristiešus

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

25 % par pensijām
10 % veselībai
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

Norīkotajiem darba ņēmējiem
apmaksā izcelsmes valstī

Ienākuma nodoklis

10 %

Slimība

75 % slimības gadījumā *
100 % medicīniskā ārkārtas gadījumā vai citu īpašu slimību gadījumā
Informācija
* No pirmās līdz piektajai dienai apmaksā darba devējs
* Ne ilgāk kā 183 dienas/gadā
Norīkotajiem darba ņēmējiem
ir atkarīgs no nosūtītājas valsts

Traumas/negadījumi darbā

100 %
Informācija
No pirmās līdz piektajai dienai apmaksā darba devējs;
Ne vairāk kā 183 dienas/gadā.
Norīkotajiem darba ņēmējiem
ir atkarīgs no nosūtītājas valsts

Informācija Kontaktpersonas

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Rumāņu valoda

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

Tel. +40213027053, +40213027031
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Franču valoda, Rumāņu valoda

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Rumāņu valoda

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Rumāņu valoda

National Trade Union Confederation Meridian

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Rumāņu valoda

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Rumāņu valoda

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Tel. +40232257100, +40752079315
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Franču valoda, Rumāņu valoda

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
Tel. +40.21.312.38.86
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Rumāņu valoda