Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Albānija

Pēdējo reizi atjaunināts 20.02.2023
Skatīt visas valūtas Albānijas leks (VISI)

Minimālā bruto alga

26 000 ALL mēnesī

Alga kategorijā

Nekvalificēts

26 000 ALL līdz 30 000 ALL mēnesī

Kvalificēts

30 000 ALL līdz 50 000 ALL mēnesī

Speciālists

50 000 ALL līdz 70 000 ALL mēnesī

Meistars

45 000 ALL līdz 60 000 ALL mēnesī

Iesācēji / jauni darbinieki

35 000 ALL līdz 45 000 ALL mēnesī

Speciālisti

60 000 ALL līdz 120 000 ALL mēnesī

Dienā

8 stundas dienā
Informācija
Darbiniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, ne ilgāk kā 6 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

8 stundas nedēļā
Informācija
Ja darbinieks ir strādājis 48 stundas nedēļā, papildu virsstundas nav atļautas.

Pārtraukumi

30 minūtes līdz 8 stundas no darba
Vairāk kā 8 stundas : 30 papildu minūtes
Standarta darba laika daļa
Apmaksāts

Īpaši nosacījumi

Īpašais darba laiks ir noteikts individuālajos vai kolektīvajos līgumos starp pusēm.

Albānija

Ceļa piemaksa

Informācija
Līdz 20% no mēneša algas kuponu vai naudas veidā, ja tas paredzēts pušu līgumā (ietver ceļa piemaksu, ēdienreižu pabalstu, izmitināšanas pabalstu).

Maltīšu piemaksa

Informācija
Līdz 20% no mēneša algas kuponu vai naudas veidā, ja tas paredzēts pušu līgumā (ietver ceļa piemaksu, ēdienreižu pabalstu, izmitināšanas pabalstu).

Apmešanās vietas piemaksa

Informācija
Līdz 20% no mēneša algas kuponu vai naudas veidā, ja tas paredzēts pušu līgumā (ietver ceļa piemaksu, ēdienreižu pabalstu, izmitināšanas pabalstu).

Publicēts no {valsts nosaukums}

Ceļa piemaksa

Informācija
Kā noteikts pušu individuālajā vai kolektīvajā līgumā.

Maltīšu piemaksa

Informācija
Kā noteikts pušu individuālajā vai kolektīvajā līgumā.

Apmešanās vietas piemaksa

Informācija
Kā noteikts pušu individuālajā vai kolektīvajā līgumā.

Virsstundas

Min. 25 % no algas stundā

Darbs vakaros

Min. 20 % no algas stundā
Min. 150 ALL stundā
No 19:00 līdz 22:00

Nakts darbs

Min. 50 % no algas stundā
No 22:00 līdz 06:00
Informācija
Nakts darbs nav atļauts darbiniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, un tiem, kas atzīti par nespējīgiem

Darbs sestdienās

Min. 25 % no algas stundā
Informācija
Darbs, kas veikts darba dienā vai oficiālajās svētku dienās, tiek kompensēts ar papildu maksu, kas nav mazāka par 25%, vai ar atvaļinājumu, kas vienāds ar veiktā darba ilgumu, kā arī ar papildu pārtraukumu, kas nav mazāks par 25% no šī darba ilguma un veikts vienu nedēļu pirms vai pēc darba pabeigšanas.

Darbs svētdienās

Min. 25 % no algas stundā
Informācija
Darbs, kas veikts darba dienā vai oficiālajās svētku dienās, tiek kompensēts ar papildu maksu, kas nav mazāka par 25%, vai ar atvaļinājumu, kas vienāds ar veiktā darba ilgumu, kā arī ar papildu pārtraukumu, kas nav mazāks par 25% no šī darba ilguma un veikts vienu nedēļu pirms vai pēc darba pabeigšanas.

Darbs valsts svētku dienās

Nav obligāti
Informācija
Darbs, kas veikts darba dienā vai oficiālajās svētku dienās, tiek kompensēts ar papildu maksu, kas nav mazāka par 25%, vai ar atvaļinājumu, kas vienāds ar veiktā darba ilgumu, kā arī ar papildu pārtraukumu, kas nav mazāks par 25% no šī darba ilguma un veikts vienu nedēļu pirms vai pēc darba pabeigšanas.

Maiņu darbs

Atļauts

Bīstams darbs

Informācija
Definēts individuālajā vai kolektīvajā līgumā starp pusēm.

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
100 % no algas
Informācija
Par ikgadējo atvaļinājumu maksātā alga ir tā, ko darbinieks saņemtu, ja viņam nebūtu atļaujas.

13. mēnesis

1 mēnesis alga
Informācija
Par papildu algu tiek maksāta īpaša atlīdzība, ja tā ir paredzēta līgumā

Darba stāžs

Pēc 10 gadi

Cits

Min. 187,5 ALL stundā
Min. 50 % no algas stundā

Brīvdienu skaits

28 diena(-s) gadā

Valsts svētki

14 diena(-s)
1 janvāris
2 janvāris
15 marts vasaras diena
22 marts novruza diena
Pareizticīgo Lieldienas
1 maijs darba svētki
Lielā Eida diena
Kurban Bajram diena
19 oktobris mātes terēzes laime
28 novembris karoga un neatkarības diena
29 novembris atbrīvošanas diena
8 decembris valsts jaunatnes diena
25 decembris ziemassvētku diena
Informācija
Darbiniekam ir tiesības uz samaksu valsts svētku dienās. Kad svētku dienas iekrīt brīvdienās, brīvdiena tiek atlikta uz pirmdienu.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

9,5 %
2 470 ALL : min. alga
10 893 ALL : maks. alga

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

1,7 %
442 ALL : min. alga
1 949 ALL : maks. alga

Ienākuma nodoklis

0 līdz 30 000 ALL : 0
30 001 līdz 150 000 ALL : 13 % no iepriekšminētās summas 30 000 ALL
150 001 ALL : 13 000 ALL + 23 % no iepriekšminētās summas 150 000 ALL

Slimība

Līdz 60 % par 6 mēneši ja jums ir vairāk nekā 10 gadu darba pieredze
80 % pēc 6 mēneši
Informācija
Pirmās 14 medicīniskās atskaites dienas apmaksā darba devējs, bet pārējās atskaites līdz 6 mēnešu termiņa beigām apmaksā Sociālās apdrošināšanas institūts

Traumas/negadījumi darbā

80 % par 6 mēneši

Informācija Kontaktpersonas

FSNDSHPSH

Tel. 0035567298237
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Albāņu valoda

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Tel. 00355682246074
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Albāņu valoda, Angļu valoda, Franču valoda, Itāļu valoda