Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Čehijas Republika

Pēdējo reizi atjaunināts 15.04.2024
Skatīt visas valūtas Čehijas krona (CZK)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
112,5 CZK
18 900 CZK

Alga kategorijā

Nekvalificēts

112,5 CZK līdz 115 CZK : tarifu klases i-iii
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Kvalificēts

115 CZK līdz 130 CZK tarifu iii. - vi. klase
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Speciālists

126 CZK līdz 130 CZK tarifu v. - vi. klase
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Meistars

130 CZK līdz 135 CZK tarifu vi. - vii. klase
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Dienā

8 līdz 12 stundas dienā

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

8 nedēļā
150 gadā
Informācija
Vairāk stundas tikai pamatojoties uz līgumu starp darba devēju un darbinieku, bet ne vairāk kā 416 stundas gadā.
Kopējā virsstundu pakāpe nedrīkst pārsniegt 8 stundas nedēļā vidēji periodā, kas nedrīkst būt garāks par 26 secīgām nedēļām. Šo skaitli var palielināt līdz maksimāli 52 secīgām nedēļām, tomēr tikai pamatojoties uz darbu koplīguma noteikumiem.

Pārtraukumi

Atpūta

30 minūtes
Neietilpst standarta darba laikā
Netiek apmaksāts
Informācija
Var sadalīt daļās, kas nav īsākas par 15 minūtēm katra, pēc nepārtraukta darba perioda, kas nepārsniedz 6 stundas (nepilngadīgajiem: 4,5 stundas)

Īpaši nosacījumi

37,5 stundas nedēļā (a* un b**)
38,75 stundas nedēļā (c***)
Informācija
a*) darbs pazemē ogļu vai citu derīgo izrakteņu raktuvēs, celtniecības raktuvēs un ģeoloģiskās apsekošanas raktuvēs
b**) darba vietās ar trīs maiņām vai nepārtrauktu darba režīmu
c***) darba vietās ar divu maiņu režīmu; uz darba ņēmējiem, kuri jaunāki par 18 gadiem (t.i., nepilngadīgajiem) attiecas īpaši Darba kodeksa noteikumi

Čehijas Republika

Ceļa piemaksa

Ceļa izmaksas no parastās darba vietas (dzīvesvietas) uz būvlaukumu apmaksā darba devējs, kurš nosaka transporta veidu.
Informācija
Tikai, ja šis ir komandējums.
Tas attiecas arī uz komandējumiem uz ārvalstīm.

Maltīšu piemaksa

Min. 129 CZK ja brauciens aizņem 5 līdz 12 stundas
Min. 196 CZK ja brauciens aizņem vairāk kā 12 stundas
Min. 307 CZK ja brauciens aizņem vairāk kā 18 stundas

Apmešanās vietas piemaksa

Piemērojams ja braukšana mājās un uz darbu nav iespējama un darba ņēmējs paliek būvlaukumā, uzturēšanās izmaksas sedz darba devējs.

Uzturnauda/dienas nauda

Nav piemērojams

Virsstundas

25 % no algas stundā
Ja virsstundas tiek strādātas nepārtrauktu atpūtas dienu laikā, piemaksa nedrīkst būt zemāka kā 40% no vidējās izpeļņas.
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Darbs vakaros

No 18:00 līdz 21:00

Nakts darbs

Atļauts
No 22:00 līdz 06:00
10 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts
10 % no algas stundā

Darbs svētdienās

Atļauts
10 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

Atļauts
100 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
Par piemaksas summu var vienoties uzņēmuma koplīgumā.

Bīstams darbs

Min. 50 CZK stundā
Informācija
Termina "grūti darba apstākļi" definīcija finansiālas kompensācijas mērķiem tiks sniegta saskaņā ar Valdības dekrētu.
Grūti darba apstākļi
Min. 10 % stundā

Dīkstāves apmaksa

Nav piemērojams ja vien nav noteikts uzņēmuma darba koplīgumā.

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Nav piemērojams ja vien nav noteikts uzņēmuma darba koplīgumā.

13. mēnesis

Nav piemērojams ja vien nav noteikts uzņēmuma darba koplīgumā.

14. mēnesis

Nav piemērojams ja vien nav noteikts uzņēmuma darba koplīgumā.

Papildu algas komponenti

Nav piemērojams ja vien nav noteikts uzņēmuma darba koplīgumā.

Cits

Min. 15 % no vidējās algas
25 % no vidējās algas atpūtas dienās

Salūzusi mašinērija

80 % no vidējās algas

Slikti laika apstākļi

60 % no vidējās algas

Brīvdienu skaits

20 diena(-s) gadā
2 diena(-s) nedēļā ne vairāk kā 5 gadā *
Informācija
*neregulāri sadalīts darba laiks (maiņa pārsniedz 9 stundas) vai
darbs darba laika uzskaitē, vai
darbs atkarībā no laika apstākļiem

Valsts svētki

13 diena(-s) gadā
Jaungada diena
Lielā piektdiena
Lieldienu pirmdiena
Darba svētki
8 maijs
5 jūlijs
6 jūlijs
28 septembris
28 oktobris
17 novembris
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētku diena

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

6,5 % no nodokļu aprēķināšanas bāzes sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek atskaitītas no darba ņēmēja algas
4,5 % no nodokļu aprēķināšanas bāzes veselības apdrošināšana (privāta)
24,8 % no nodokļu aprēķināšanas bāzes papildu sociālo garantiju apdrošināšana darba devējs: 25% no aprēķina bāzes (= bruto alga) (šajā gadījumā: 2,3% veselības (= slimības) apdrošināšana, 21,5% pensiju apdrošināšana un 1,2% valsts nodarbinātības politika)
No darbinieka algas ieturētās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir 6,5% no viņa algas. Darba devēja samaksātie 25% ir papildus darbinieka bruto algai. Tas pats attiecas uz veselības apdrošināšanu: no darbinieka algas ieturētā iemaksa ir 4,5%. Darba devēja samaksātie 9% pārsniedz darba ņēmēja bruto algu.

Ienākuma nodoklis

15 % no nodokļu aprēķināšanas bāzes

Papildu pensijas fondi

Informācija
Par to var vienoties korporatīvajā koplīgumā.

Slimība

Kompensējošā alga *
Diena(-s) 1 līdz 14 60 % alga
Maksimums 254 CZK stundā
Slimības apdrošināšana **
Sākot ar 15. dienu, 60% no ikdienas novērtējuma
Maksimums 1 452 CZK dienā
No kura laika 31 diena 66 %
Maksimums 1 597 CZK dienā
No kura laika 61 diena 72 %
Maksimums 1 742 CZK dienā

Traumas/negadījumi darbā

Darba devējs (apdrošināšanas uzņēmums) maksā starpību starp kompensācijas algu/slimības apdrošināšanas maksājumiem un vidējo izpeļņu (līdz 100%). Darba devējam ir pienākums apdrošināties, lai to segtu.
Informācija
Starpības maksājumu var samazināt, ja darba devējs nav ievērojis piemērojamos drošības noteikumus/statūtus.

Informācija Kontaktpersonas

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Čehu valoda