Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Beļģija

Pēdējo reizi atjaunināts 01.03.2023
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Alga kategorijā

Nekvalificēts

Kat. I
17 157 EUR stundā

Kvalificēts

Kat. IA
18 011 EUR stundā
Kat. II
18 292 EUR stundā
Kat. IIA
19 204 EUR stundā

Speciālists

Kat. III
19 452 EUR stundā

Meistars

Kat. IV
20 648 EUR stundā

Iesācēji / jauni darbinieki

Kat. I
17 157 EUR stundā
Studenti bez celtniecības diploma
10,407 EUR stundā
Studenti ar celtniecības diplomu
11,345 EUR stundā

Speciālisti

A komandas vadītājs
21 397 EUR stundā (komanda a : komanda sastāv no vienas kategorijas strādniekiem)
B komandas vadītājs
22 713 EUR stundā (komanda b : komanda sastāv no dažādu kategoriju strādniekiem)
Uzraudzība
24 778 EUR stundā

Dienā

8 stunda(-s)

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

1 stunda dienā
2 stundas dienā ("elastīga darba" nedēļa)
5 stundas nedēļā + sestdienas (darbs sestdienās tiek uzskatīts par virsstundām un var tikt pieskaitīts 5 atļautajām virsstundām nedēļā)
10 stundas nedēļā ("elastīga darba" nedēļa)
180 stundas gadā

Pārtraukumi

Atpūta

pēc 6 darba stundām
15 minūtes juridisks noteikums - nav sektora līguma

Īpaši nosacījumi

Informācija
Bīstamu un neveselīgu darbu pēc pieprasījuma saraksts.

Nav darba stundu ierobežojumu, bet algas piemaksas: no 10% līdz 100%, atkarībā no darba veida.

Beļģija

Ceļa piemaksa

Informācija
Ceļa izdevumi un mobilitātes piemaksa (pamatojoties uz pavadīto laiku lielos attālumos) variējas atbilstoši attālumam un laikam.
Sīkāka informācija pēc pieprasījuma.

Maltīšu piemaksa

3 247 EUR

Virsstundas

20 % stundā ja netiek kompensēts stundās
0 % elastīga darba nedēļā

Nakts darbs

Atļauts
No 22:00 līdz 06:00
25 %

Darbs sestdienās

50 %
Informācija
Sestdienās pienākas piemaksa, pat ja stundas tiek atlīdzinātas.

Darbs svētdienās

Netiek regulēts sektoru līmenī

Darbs valsts svētku dienās

Ja strādā valsts svētku dienās, dienas var kompensēt ar papildu brīvdienu.

Maiņu darbs

10 %
25 % nakts maiņa

Bīstams darbs

10 līdz 100 %
Informācija
Bīstamu darbu saraksts pieejams pēc pieprasījuma

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
15,38 % no bruto algas palielināts par 8%
Jūnijs

13. mēnesis

Piemērojams
9 % no bruto algas
Izmaksāts novembris

Brīvdienu skaits

32 diena(-s) gadā

Valsts svētki

10 diena(-s) gadā
Jaungada diena (1. janvāris)
Lieldienu pirmdiena
1. maijs
Debesbraukšanas diena
Vasarsvētku pirmdiena
21 jūlijs
Debesbraukšanas diena
Visu svēto diena (1. novembris)
11 novembris
Ziemassvētku diena (25. decembris)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

13,07 % no bruto algas palielināts par 8%

Ienākuma nodoklis

± 30 %

Slimība

Diena 1 līdz 7 : 100 % apmaksā darba devējs
Diena 8 līdz 14 : 85,88 % apmaksā darba devējs bez sociālās apdrošināšanas nodrošinājumu maksājuma
Diena 15 līdz 30 : 85,88 % apmaksā darba devējs un sociālā apdrošināšana

Traumas/negadījumi darbā

Pagaidu darbnespēja : 90 % no bruto algas
Pastāvīga darbnespēja : ikgadējais piešķīrums
Informācija
Summa ir atkarīga no pastāvīgās darbnespējas pakāpes

Informācija Kontaktpersonas

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Holandiešu valoda, Angļu valoda, Franču valoda

ACV Bouw - Industrie & Energie

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Holandiešu valoda

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Holandiešu valoda, Angļu valoda, Franču valoda, Portugāļu valoda

CSC Batiment - industrie & énergie

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Franču valoda