Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Grieķija

Pēdējo reizi atjaunināts 14.03.2017
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Alga kategorijā

Nekvalificēts

20 EUR dienā

Kvalificēts

30 EUR dienā

Speciālists

30 EUR dienā

Iesācēji / jauni darbinieki

20 EUR dienā

Speciālisti

40 EUR dienā

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

1,5 līdz 3 stundas dienā
7,5 līdz 15 stundas nedēļā
30 līdz 60 stundas mēnesī

Pārtraukumi

No līdz 12:00 un 12:30
30 minūtes

Virsstundas

10 līdz 12 % no algas stundā

Darbs sestdienās

15 EUR dienā

Darbs svētdienās

75 % no algas stundā

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

3 reizes gadā (aprīlī-augustā-decembrī) darba ņēmēji saņem apdrošinātāja bonusu

Valsts svētki

10 diena(-s) iekšā 2016
Jaungada diena
6 janvāris
14 marts
25 marts
29 aprīlis
Lieldienu pirmdiena
Darba svētki
Debesbraukšanas diena
28 oktobris
26 decembris

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

19,45 % no algas

Ienākuma nodoklis

22 % līdz 45 % atkarībā no gada ienākumiem

Papildu pensijas fondi

6,67 % no algas

Slimība

Informācija
Pēc ārsta apskates darbinieks saņem 50% no algas par pirmajām 3 dienām. Sākot no 4. dienas maksā apdrošināšana

Traumas/negadījumi darbā

Informācija
Pēc ārsta apskates darbiniekam maksā apdrošināšana

Informācija Kontaktpersonas

Federation of building & wood workers of Greece

Averof Str. No 25
Athens
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Grieķu valoda