Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kipra

Pēdējo reizi atjaunināts 05.03.2019
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
1 429 EUR

Alga kategorijā

Nekvalificēts

1 429 EUR

Kvalificēts

1 645 EUR

Meistars

1 905 EUR

Speciālisti

2 191 EUR

Dienā

7,5 stundas (no pirmdienas līdz ceturtdienai)
8 stundas (piektdiena)

Katru nedēļu

38 stundas

Virsstundas

3 stundas dienā ( 2 stundas naktī )
6 stundas nedēļā ( 4 stundas naktī )
30 stundas mēnesī ( 21 stundas naktī )
150 stundas gadā

Pārtraukumi

Pusdienas

No līdz 12:00 un 14:00
30 minūtes
Standarta darba laika daļa
Apmaksāts

Virsstundas

20 % no algas stundā

Darbs vakaros

Atļauts

Nakts darbs

Atļauts
19,38 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts
50 % no algas stundā

Darbs svētdienās

Atļauts
50 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

Obligāti
Atļauts
100 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
100 % no algas stundā nakts maiņa

Bīstams darbs

Min. 5 % no algas stundā

Dīkstāves apmaksa

Nav piemērojams

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
100 % no algas stundā

Cits

Salūzusi mašinērija

100 % no algas stundā

Slikti laika apstākļi

100 % no algas stundā

Brīvdienu skaits

21 diena(-s) gadā

Valsts svētki

16 diena(-s) 2015. gadam (90% no algas)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

7,3 %
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Ienākuma nodoklis

38,5 %

Slimība

80 %

Traumas/negadījumi darbā

80 %

Informācija Kontaktpersonas

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Tel. + 357 22 84 97 09
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Grieķu valoda, Angļu valoda