Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Šveice

Pēdējo reizi atjaunināts 20.02.2020
Skatīt visas valūtas Šveices franks (CHF)

Minimālā bruto alga

Likumā nav noteikta minimālā alga.

Alga kategorijā

Būvstrādnieks bez pieredzes (C algas klase)

25,95 CHF līdz 26,75 CHF

Būvstrādnieks ar pieredzi (B algas klase)

29,2 CHF līdz 29,95 CHF

Stažieris, kurš piedalījies būvniecības specifiskajos kursos (A algas klase)

30,85 CHF līdz 31,7 CHF

Kvalificēts ar mācekļa praksi būvniecībā (Q algas klase)

32,05 CHF līdz 32,9 CHF

Meistars (V algas klase)

34 CHF līdz 36,9 CHF

Dienā

7,5 līdz 9 stundas
Informācija
Saskaņā ar darba laika kalendāru.

Katru nedēļu

40,5 stundas
Informācija
Kopējais stundu skaits gadā: 2 112 (vidēji 40,5 stundas 52,14 nedēļās).

Virsstundas

50 stundas nedēļā
Informācija
Nākamā mēneša beigās jāveic piemaksa, lai kompensētu visas nostrādātās stundas, kas pārsniedz 48 stundas nedēļā.

Pārtraukumi

15 minūtes
60 minūtes

Ceļā pavadītais laiks

Informācija
Lai arī darba ņēmējiem par pamatlaiku tiek kompensēts ceļā pavadītais laiks (mīnus 30 minūtes dienā), ceļā pavadītais laiks netiek ieskaitīts darba laikā.

Šveice

Ceļa piemaksa

0,6 CHF par km
Informācija
Ceļa izdevumi tiek atlīdzināti tikai tad, ja uzņēmums ir skaidri norādījis, ka jālieto privāts transportlīdzeklis.
Uzņēmumam jāsedz norīkoto darba ņēmēju ceļojuma uz Šveici izmaksas.

Maltīšu piemaksa

16 CHF (augstāks dažos kantonos)
Informācija
Ja uzņēmums nenodrošina pārtiku.

Apmešanās vietas piemaksa

Informācija
Lai gan uzņēmumam jāsedz naktsmītnes un ēdināšanas izmaksas, šajā jautājumā nav vadlīniju.

Virsstundas

25 %
Informācija
Piemaksu maksā par visām nostrādātajām stundām, kas pārsniedz 48 stundas nedēļā. Katra mēneša beigās var pārnest 25 jaunas stundas un 100 virsstundas (par visām stundām, kas pārsniedz šo summu, nekavējoties jāsamaksā piemaksa).
Aprīļa beigās tiek maksāta piemaksa par visām atlikušajām virsstundām.

Nakts darbs

Pagaidu
Vismaz 25 % stundā
Pastāvīgs
2 CHF stundā
Informācija
Darbam no plkst. 8.00 līdz 17.00 (uzņēmumam jāsaņem iepriekšēja atļauja).

Darbs sestdienās

25 %
Informācija
Dažādās prēmijas nedrīkst apvienot.

Darbs svētdienās

50 %
Informācija
Darbam no sestdienas plkst. 17.00 līdz pirmdienas plkst. 5.00 (uzņēmumam jāsaņem iepriekšēja atļauja).

Maiņu darbs

Laika prēmija no 20 minūtes par maiņu
Vai 1 CHF stundā

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

10,6 % 5 nedēļas
13 % 6 nedēļas līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot) un virs 50 gadu vecumam.

13. mēnesis

8,3 %
Informācija
Izmaksā katra gada beigās.

Darba stāžs

65 gadu vecumā
Informācija
Likumā noteikts.

Papildu profesionālās vecuma pensiju shēmas

Altersrücktritt ab 60 Jahren in Branchen Bauhauptgewerbe und Gleisbau (FAR)
Darbinieku ieguldījums 2 %
Informācija
Nav brīvas pabalstu kustības. Pensiju saņem, ja ievēroti stingri nosacījumi. Iemaksa nav obligāta, norīkojot darbus līdz 90 dienām.

Brīvdienu skaits

5 nedēļas no 20 gadu vecuma līdz 50 gadu vecumam.
6 nedēļas līdz 20 gadu vecumam (ieskaitot) un virs 50 gadu vecumam.
Informācija
Maksājuma veids, par kuru vienojas ar uzņēmumu.

Valsts svētki

8 valsts svētki gadā
Informācija
Maksā, pamatojoties uz kritumu (stundas saskaņā ar darba laika kalendāru).

Ienākuma nodoklis

10 līdz 15 %
Informācija
Nodokļi tiek atskaitīti avotā tikai ārvalstu darbiniekiem ar pagaidu vai bez uzturēšanās atļaujas. Visi citi maksā nodokļus par nokavētiem maksājumiem.

Papildu pensijas fondi

300 CHF līdz 700 CHF
Informācija
Katrs uzņēmums nosaka individuāli (maksājams tikai pēc 90 dienām darbā).
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Daļēji piemērojams

Pensija, invaliditāte

5,125 %

Bezdarbs

1,1 %

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

1,5 līdz 3 %
Informācija
Nelaimes gadījumiem, kas nav saistīti ar darbu (brīvajā laikā). Katrs uzņēmums nosaka individuāli.

Algu apdrošināšana

1,5 līdz 3 %
Informācija
Katrs uzņēmums nosaka individuāli (līdz 50% no faktiskajām izmaksām).

Parifonds ieguldījums

0,7 %
Informācija
Ūnijas arodbiedrības locekļiem var tikt atlīdzināta lielāka daļa.

FAR fonds

2 %
Informācija
Iemaksa nav obligāta darbu norīkošanai līdz 90 dienām.
Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Veselības apdrošināšana (privāta)

250 CHF līdz 400 CHF
Informācija
Apdrošināšanas segums ir jāizņem ar privāto apdrošinātāju (skatīt www.comparis.ch). ES/EBTA darbiniekiem: atbrīvojums no obligātās apdrošināšanas, lai veiktu norīkošanu darbā līdz 24 mēnešiem pēc A1 sertifikāta uzrādīšanas.
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Daļēji piemērojams

Slimība

90 % no otrās dienas (līdz 730 dienām)
Informācija
Atalgojums un pabalsti tiek maksāti caur uzņēmumu.

Traumas/negadījumi darbā

80 % no pirmās dienas (līdz 730 dienām)
Informācija
Atalgojums un pabalsti tiek maksāti caur uzņēmumu.

Informācija Kontaktpersonas

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
Tel. +41 31 350 22 72
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Franču valoda, Vācu valoda, Itāļu valoda