Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunināts 20.02.2020
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

94 058 EUR

Alga kategorijā

Nekvalificēts

480,13 EUR

Kvalificēts

654,39 EUR

Speciālists

773,48 EUR

Meistars

866,11 EUR

Speciālisti

1 027,3 EUR

Dienā

8

Katru nedēļu

Min. 35 maks. 40 stundas nedēļā

Virsstundas

2 stundas dienā
8 stundas nedēļā
20 stundas mēnesī
170 stundas gadā (maks. 230, ar darbinieka apstiprinājumu)

Pārtraukumi

30 minūtes
Apmaksāts

Slovēnija

Ceļa piemaksa

Pamatojoties uz sabiedriskā transporta maksu

Maltīšu piemaksa

5 EUR dienā

Apmešanās vietas piemaksa

Saskaņā ar rēķinu
Informācija
Tikai komandējuma gadījumā
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Norīkotajiem darba ņēmējiem: apmaksā darba devējs.

Virsstundas

30 % no algas stundā

Nakts darbs

No 22:00 līdz 07:00
40 % no algas stundā

Darbs svētdienās

50 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

50 līdz 100 % no algas stundā (100% 1. janv. un 1. maijā)

Maiņu darbs

10 % no algas stundā

Bīstams darbs

Min. 3 % stundā

Dīkstāves apmaksa

10 % stundā

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

850 EUR gadā

13. mēnesis

Nolemts uzņēmuma līmenī

Cits

Informācija
Piemaksa par darbu tālos būvlaukumos

vairāk par 30 km 1 eiro
vairāk par 40 km 2 eiro
vairāk par 50 km 3 eiro
…par katriem 10 km 1 eiro
maks. 18 eiro

Brīvdienu skaits

Min. 4 nedēļas gadā

Valsts svētki

12 diena(-s) gadā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

22,1 %
Norīkotajiem darba ņēmējiem
ņemiet vērā tās valsts likumdošanu, uz kuru darbinieks norīkots.

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

16,1 %

Ienākuma nodoklis

16 līdz 50 %
Informācija
(16%, 27%, 41%, 50%)

Papildu pensijas fondi

Pēc izvēles

Slimība

No 1 līdz 30 diena(-s) : 80 %
Vairāk kā 31 diena(-s) : 80 %

Traumas/negadījumi darbā

100 %

Informācija Kontaktpersonas

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Horvātu valoda, Angļu valoda, Slovēņu valoda