Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Somija

Pēdējo reizi atjaunināts 17.05.2024
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Alga kategorijā

Jaunie speciālisti

14,74 EUR stundā
Informācija
Atkarībā no sektora, skatīt koplīgumu noderīgajās saitēs

Speciālisti

16,23 EUR stundā
Informācija
Atkarībā no sektora, skatīt koplīgumu noderīgajās saitēs

Pieredzējuši speciālisti

17,67 EUR stundā
Informācija
Atkarībā no sektora, skatīt koplīgumu noderīgajās saitēs

Ļoti pieredzējuši speciālisti

18,9 EUR stundā
Informācija
Atkarībā no sektora, skatīt koplīgumu noderīgajās saitēs

Jaunie darbinieki

11,94 EUR stundā
Informācija
Atkarībā no sektora, skatīt koplīgumu noderīgajās saitēs

Darba ņēmēji ar minimālu darba pieredzi

13,45 EUR stundā
Informācija
Atkarībā no sektora, skatīt koplīgumu noderīgajās saitēs

Dienā

8 stundas atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem; likums par darba stundām

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

250 stundas gadā

Pārtraukumi

Atpūta

2 x 12 minūtes

Pusdienas

30 minūtes
Netiek apmaksāts

Īpaši nosacījumi

Informācija
Atkarībā no sektora, skatīt koplīgumu noderīgajās saitēs

Somija

Ceļa piemaksa

Vairāk kā 5 km : 2,21 EUR dienā
Vairāk kā 10 km : 3,55 EUR dienā
Vairāk kā 20 km : 6,4 EUR dienā
Vairāk kā 30 km : 9,32 EUR dienā
Vairāk kā 40 km : 11,48 EUR dienā
Vairāk kā 50 km : 13,91 EUR dienā
Vairāk kā 60 km : 18,28 EUR dienā
Vairāk kā 70 km : 20,68 EUR dienā
Vairāk kā 80 km : 23,51 EUR dienā
Vairāk kā 90 km : 26,77 EUR dienā
Vairāk kā 100 km : 30,01 EUR dienā

Maltīšu piemaksa

12,75 EUR dienā 2024

Apmešanās vietas piemaksa

Piemērojams - darba devējam jānoorganizē un jāapmaksā

Uzturnauda/dienas nauda

48 EUR dienā 2023

Virsstundas

Pirmā 2 stundas : 50 % atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem; likums par darba stundām
No 3 stundas : 100 %

Darbs vakaros

Atļauts : ir atkarīgs no sektora, skatīt koplīgumu

Nakts darbs

Ir atkarīgs no sektora, skatīt koplīgumu

Darbs sestdienās

50 %

Darbs svētdienās

100 % saskaņā ar likumu

Darbs valsts svētku dienās

100 %

Maiņu darbs

Atļauts - atkarīgs no sektora uz sektoru

Bīstams darbs

Par kompensāciju var vienoties vietējā līmenī

Dīkstāves apmaksa

Piemērojams
Ir atkarīgs no sektora, skatīt koplīgumu

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

18,5 % no bruto algas
Pirms ikgadējā atvaļinājuma

Papildu algas komponenti

Piemērojams
Informācija
Personas algas elements vienmēr apmaksājams papildus stundas likmei, balstoties uz apmaksas skalu
Atsevišķs algas elements 7,7% tiks iekļauts katrā algas izmaksā, lai kompensētu darbu valsts svētku dienās

Cits

Informācija
Bezdarba kompensācija par nestrādāšanu īpaši aukstās dienās

Brīvdienu skaits

24 līdz 30 diena(-s) gadā
Informācija
Ar likumu noteiktās brīvdienas: 24 vasarā, 6 ziemā

Valsts svētki

10 diena(-s) gadā
Jaungada diena (1. janvāris)
Zvaigznes diena (6. janvāris)
Lielā piektdiena
Lieldienu diena
1. maijs
Debesbraukšanas diena
Līgo vakars
Neatkarības diena (6. decembris)
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētku diena

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

2,43 % slimībai un bezdarbam
7,15 % par pensijām cilvēkiem līdz 53 gadu vecumam
8,65 % par pensijām cilvēkiem, kuri vecāki par 53 gadiem

Ienākuma nodoklis

Ir progresīvs, atkarībā no ienākumiem

Slimība

Diena 28 līdz 56 : 100 %

Traumas/negadījumi darbā

Diena 28 līdz 56 100 % atkarībā no darba karjeras ilguma

Informācija Kontaktpersonas

Rakennusliitto

PO Box 307
FIN-00531 Helsinki
FINLAND
Tel. + 358 (0) 20 77 4003
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Zviedru valoda, Somu valoda, Igauņu valoda