Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ziemeļmaķedonija

Pēdējo reizi atjaunināts 29.06.2023

Minimālā bruto alga

29 740 MKD reizi mēnesī

Alga kategorijā

Vidējā alga (norāde)

51 390 MKD mēnesī

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

8 stundas nedēļā
190 stundas gadā
Informācija
Ja piemērojams, 190 stundas gadā strādnieks saņem papildu algu, kas atbilst 1 mēneša vidējai valsts algai

Pārtraukumi

Atpūta

12 stundas starp maiņām

Pusdienas

30 minūtes pēc 4 stundu darba
Standarta darba laika daļa
Apmaksāts

Īpaši nosacījumi

Maks. 3 mēneši gadā
Informācija
Piemēro paaugstināta riska darbiem saskaņā ar īpašiem noteikumiem

Ziemeļmaķedonija

Ceļa piemaksa

8 % no vidējās valsts neto mēneša algas

Maltīšu piemaksa

Atkarībā no līguma

Apmešanās vietas piemaksa

Ar darba devēja līgumu

Virsstundas

35 % no algas stundā
50 % no algas stundā darbs svētdienās

Darbs vakaros

Nav atļauts

Nakts darbs

Atļauts
No 22:00 līdz 06:00
35 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts
35 % no algas stundā

Darbs svētdienās

Atļauts
35 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

Nav obligāti
Atļauts
50 % no algas stundā

Maiņu darbs

Atļauts
0,5 % no algas stundā

Dīkstāves apmaksa

Piemērojams
70 % no algas

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
Min. 40 % maks. 100 % no vidējās valsts neto mēneša algas
Izmaksā pēc gada 6. darba mēneša

Darba stāžs

Pēc 57 gadi sievietēm
Pēc 59 gadi vīriešiem

Papildu profesionālās vecuma pensiju shēmas

Nav piemērojams norīkotajiem darbiniekiem

Cits

70 % no algas stundā

Brīvdienu skaits

20 līdz 26 diena(-s)
Informācija
Vispārīgais koplīgums privātajam sektoram un Vispārīgais koplīgums publiskajam sektoram

Valsts svētki

12 diena(-s)
Jaungada diena
7 janvāris pareizticīgo ziemassvētku diena
8 janvāris
Lieldienu pirmdiena
Darba svētki
24 maijs sv. kirils un metodijs
2 augusts republikas diena
8 septembris neatkarības diena
11 oktobris nacionālās sacelšanās diena
23 oktobris maķedonijas revolucionāro cīņu diena
8 decembris ohridas sv. klements
Ramadāna pirmā diena (Bairams)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

18,8 % pensiju pakalpojums
7,5 % veselības apdrošināšana
1,2 % nodarbinātības maksa
0,5 % arodslimība

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

10 % no neto algas
Informācija
Nav obligāti

Ienākuma nodoklis

10 % no bruto algas

Slimība

Līdz 15 diena(-s) : 70 % no bruto algas
15 līdz 30 diena(-s) : 90 % no bruto algas
Pēc 30 diena(-s) : sedz apdrošināšanas fonds

Traumas/negadījumi darbā

100 %

Informācija Kontaktpersonas

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel. +389 2 3217 521
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Bulgāru valoda, Horvātu valoda, Angļu valoda, Maķedoniešu valoda, Serbu valoda