Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norvēģija

Pēdējo reizi atjaunināts 14.03.2019
Skatīt visas valūtas Norvēģijas krona (NOK)

Alga kategorijā

Strādnieki, kas jaunāki par 18 gadu vecumu

6 EUR stundā
190 EUR nedēļā

Nekvalificēti strādnieki bez pieredzes celtniecības darbos

183,1 NOK

Nekvalificēti strādnieki ar vismaz viena gada pieredzi celtniecības darbos

191 NOK

Kvalificēts

203,8 NOK

Vidējā alga (norāde)

216 NOK (zilās apkaklītes vidēji)
210 NOK (zilo apkaklīšu mediāna)

Dienā

Maks. 9 stundas
Informācija
Par īpašiem ierobežojumu pagarināšanas līgumiem var vienoties koplīgumā un/vai Darba inspekcijas pārvaldē.

Katru nedēļu

Maks. 40 stundas
Informācija
Par īpašiem ierobežojumu pagarināšanas līgumiem var vienoties koplīgumā un/vai Darba inspekcijas pārvaldē.

Virsstundas

dienā 13 stundas
Nedēļā 48 stundas
Mēnesī 100 stundas
Gadā 200 stundas
Maksimums 4 stundas

Pārtraukumi

Atpūta

30 minūtes par 8 stundu darbu
Standarta darba laika daļa, ja pārtraukums tiek veikts darba vietā
Informācija
Darbiniekam pienākas vismaz viens pārtraukums, ja ikdienas darba laiks pārsniedz piecas stundas un 30 minūtes.

Īpaši nosacījumi

Informācija
Darba laiku sakārto tā, lai darbiniekus nepakļautu nelabvēlīgai fiziskai vai garīgai slodzei un lai viņi varētu ievērot drošības apsvērumus.

Norvēģija

Ceļa piemaksa

Informācija
Nav normatīvo aktu – tikai atsauce uz noteikumiem uzņēmējvalstīs. (Taču reglamentēts dažos koplīgumos).

Apmešanās vietas piemaksa

Informācija
Par komandējumu, kura veikšanai nepieciešama nakšņošana ārpus mājām, darba devējs sedz uzturēšanās un naktsmāju izmaksas, taču ir iespējams vienoties par noteiktu iztikas minimumu, samaksu par katru aprēķinu vai tamlīdzīgi.

Uzturnauda/dienas nauda

Informācija
Par komandējumu, kura veikšanai nepieciešama nakšņošana ārpus mājām, darba devējs sedz uzturēšanās un naktsmāju izmaksas, taču ir iespējams vienoties par noteiktu iztikas minimumu, samaksu par katru aprēķinu vai tamlīdzīgi.

Virsstundas

Vismaz 40 % no algas

Darbs vakaros

Atļauts
No 21:00 līdz 06:00

Nakts darbs

Atļauts tikai tad, ja tas nepieciešams darba rakstura dēļ

Darbs sestdienās

Atļauts

Darbs svētdienās

Nav atļauts, ja vien tas nav nepieciešams darba rakstura dēļ
Informācija
Svētdienas darbs tiek uzskatīts par darbu, kas veikts no sestdienas plkst. 18.00 līdz svētdienas plkst. 22.00.

Darbs valsts svētku dienās

Nav atļauts, ja vien tas nav nepieciešams darba rakstura dēļ
Informācija
Valsts svētku darbs tiek uzskatīts par darbu, kas veikts no iepriekšējās dienas plkst. 18.00 līdz svētku dienas plkst. 22.00

Maiņu darbs

Atļauts

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Vismaz 10,2 % no iepriekšējā gadā saņemtās algas
Informācija
Izmaksā pēdējā parastajā algas dienā pirms svētkiem vai jūnijā.

Darba stāžs

Pēc 60 gadiem 1 nedēļa papildu brīvdienas

Papildu profesionālās vecuma pensiju shēmas

Informācija
Lielākajai daļai darba devēju tiek pieprasīts izveidot darbinieku pensiju shēmu

Brīvdienu skaits

Min. 20 diena(-s) gadā
Maksimums 30 diena(-s) dienā
Vismaz 10 secīgas dienas

Valsts svētki

Jaungada diena
Zaļā ceturtdiena
Lielā piektdiena
Lieldienu pirmdiena
Darba svētki
17 maijs konstitūcijas diena
Debesbraukšanas diena
Vasarsvētku pirmdiena
Ziemassvētku diena
26 decembris

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

Informācija
Dalība valsts apdrošināšanas shēmā ir obligāta. Iemaksu likme ir 8,2% no bruto algas.

Ienākuma nodoklis

Vidēji 30 %

Papildu pensijas fondi

Informācija
Iekļauts Valsts apdrošināšanas sistēmā. Lai saņemtu tiesības saņemt pensijas no Norvēģijas, jums jābūt sistēmas dalībniekam vienu gadu.

Slimība

52 nedēļas
Informācija
Jums jābūt strādājušam vismaz 4 nedēļas, un jūsu slimība ir jādokumentē.

Traumas/negadījumi darbā

52 nedēļas
Informācija
Jums jābūt strādājušam vismaz 4 nedēļas, un jūsu slimība ir jādokumentē.

Informācija Kontaktpersonas

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel. +47 23 06 31 00