Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Pēdējo reizi atjaunināts 12.03.2019
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
168,01 EUR nedēļā 18 un vairāk gadi
161,23 EUR nedēļā 17 gadi
158,39 EUR nedēļā līdz 17 gadu vecumam

Alga kategorijā

Nekvalificēts

187 EUR līdz 219 EUR nedēļā
Informācija
Nav standarta, var variēties starp uzņēmumiem.

Kvalificēts

218 EUR līdz 258 EUR nedēļā
Informācija
Nav standarta, var variēties starp uzņēmumiem.

Speciālists

233 EUR līdz 270 EUR nedēļā
Informācija
Nav standarta, var variēties starp uzņēmumiem.

Meistars

300 EUR līdz 400 EUR nedēļā
Informācija
Nav standarta, var variēties starp uzņēmumiem.

Iesācēji / jauni darbinieki

160 EUR līdz 180 EUR nedēļā

Speciālisti

300 EUR līdz 400 EUR nedēļā

Dienā

8 stundas 07:30 – 16:00
Informācija
Darba laiks var variēties dažādos uzņēmumos. Vienā var strādāt vairāk stundas ziemā, lai mazāk darba stundas sanāktu vasarā, un otrādi (bankas stundas).

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

2 stundas dienā (dienā nostrādāto stundu skaits, ieskaitot virsstundas, nedrīkst pārsniegt divas 8 stundu maiņas. minimālās obligātās virsstundas ir 2 stundas. jābūt 11 stundu atpūtai dienā)
56 stundas nedēļā (ieskaitot virsstundas. papildus ir pēc darbinieka ieskatiem)

Pārtraukumi

Pārtraukuma laiki dažādos uzņēmumos var atšķirties.
Neietilpst standarta darba laikā
Netiek apmaksāts ja vien koplīgumā nav panākta citāda vienošanās

Īpaši nosacījumi

Maks. Stundu skaits saskaņā ar Veselības un drošības noteikumiem, kā piemērojams pēc likuma.
Informācija
Darbs īpašos apstākļos ietver: tuneļus; maiņu strādniekus; augstumu

Malta

Ceļa piemaksa

Nav piemērojams ja vien nav precizēts koplīgumā vai darba līgumā.

Maltīšu piemaksa

Nav piemērojams ja vien nav precizēts koplīgumā vai darba līgumā.

Apmešanās vietas piemaksa

Nav piemērojams ja vien nav precizēts koplīgumā vai darba līgumā.

Uzturnauda/dienas nauda

Nav piemērojams ja vien nav precizēts koplīgumā vai darba līgumā.

Virsstundas

150 % no algas stundā
200 % no algas stundā no 0:00 līdz 6:00
200 % no algas stundā svētdienas un valsts svētki

Darbs vakaros

Atļauts saskaņā ar koplīgumu vai darba līgumu
No 14:00 līdz 22:00

Nakts darbs

Atļauts
No 22:00 līdz 06:00
Informācija
Atļauts saskaņā ar koplīgumu vai darba līgumu

Darbs sestdienās

Atļauts
Informācija
Atļauts saskaņā ar koplīgumu vai darba līgumu

Darbs svētdienās

Atļauts
Informācija
Atļauts saskaņā ar koplīgumu vai darba līgumu

Darbs valsts svētku dienās

Obligāti
Atļauts
Informācija
Atļauts saskaņā ar koplīgumu vai darba līgumu

Maiņu darbs

Atļauts
Informācija
Atļauts saskaņā ar koplīgumu vai darba līgumu

Bīstams darbs

Nav piemērojams ja vien nav precizēts koplīgumā vai darba līgumā.

Dīkstāves apmaksa

Piemērojams
Pēc vienošanās starp darba devēju un darba ņēmēju

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Nav piemērojams

13. mēnesis

Nav piemērojams

14. mēnesis

Nav piemērojams

Papildu algas komponenti

512,6 EUR gadā
Apmaksāts reizi ceturksnī

Brīvdienu skaits

24 diena(-s)
Informācija
Dienas nav obligātas, ja vien darba devējs un darbinieks panāk vienošanos.

Valsts svētki

14 diena(-s)
Jaungada diena
10 februāris
19 marts
31 marts
Lielā piektdiena
Darba svētki
7 jūnijs
29 jūnijs
Debesbraukšanas diena
8 septembris
21 septembris
8 decembris
13 decembris
Ziemassvētku diena
Informācija
Tiek zaudētas svētku dienas, kas ietilpst nedēļas nogalē (vai brīvdienās 4 maiņu darba gadījumā).

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

10 % no pamatalgas līdz ne vairāk kā 34,49 EUR nedēļā ja piedzimis pirms 1962
42,57 EUR nedēļā ja piedzimis pēc 1962

Ienākuma nodoklis

Informācija
saskaņā ar katru gadu izdotajām ministrijas tabulām.

Papildu pensijas fondi

Informācija
ja vien tas nav noteikts koplīgumā.

Slimība

15 diena(-s) pie 100 %
+ 15 diena(-s) pie 50 %
Informācija
Vairāk dienu iespējams piešķirt, ja par to panākta vienošanās koplīguma medicīniskajā izziņā, ko ģimenes ārsts pēc katrām 6 dienām izsniedz slimības laikā un ko nosūta Sociālā nodrošinājuma nodaļai ar kopiju darba devējam.

Traumas/negadījumi darbā

365 diena(-s) pie 100 %
Informācija
Vairāk dienu, ja tas noteikts koplīgumā

Informācija Kontaktpersonas

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Angļu valoda, Itāļu valoda, Maltiešu valoda